`Kinderen leren met respect om te gaan` - Stichting De Kracht van 8 is ontstaan als antwoord op pesten

  Nieuws

OUDKARSPEL – Stichting De Kracht van 8 is feitelijk ontstaan als gevolg van pesten, een fenomeen dat helaas een landelijk probleem vormt. Ook anno 2017 komen kinderen helaas nog steeds hiermee in aanraking. Scholen hebben al jaren een ‘pestprotocol’, dat niet op elke school werkt.

Omdat Margrete Stoute als moeder in aanraking kwam met pesten – haar zoon kreeg er mee te maken op de St. Maartensschool – wilde ze graag weten hoe de school hier tegenover stond. ‘’Veel pestprotocollen richten zich op wat we allemaal níet willen. Wij hebben dit omgedraaid in acht krachten, die beschrijven hoe we respect handen en voeten kunnen geven. Dus wat we wél willen. Voor kinderen/jongeren is dit op een speelse en verschillende manieren te leren. De acht krachten zijn: “weten wie je bent, eerlijk kunnen zijn, rekening met elkaar houden, samenwerken, luisteren en zeggen wat je graag wilt en kunnen vergeven bij conflicten, zodat de samenleving voor iedereen is.’’

Overdraagbaar

Stichting De Kracht van 8, in 2006 opgericht, stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan een wereld, waarin kinderen leren met respect voor zichzelf en de omgeving te kunnen leven. ‘’We zijn al enkele jaren bezig met het creëren en uitgeven van allerlei werkvormen en materialen, die deze doelstelling ondersteunen. Het gaat om een manier om bepaalde (universele) waarden zichtbaar en overdraagbaar te maken. We ontvingen de innovatie-onderwijsprijs voor dit handvat voor kinderen van de basisschoolleeftijd en de volwassenen om hen heen, om bewust te leren respectvol om te gaan met jezelf en de ander.’’

Opleiding

Samen met Stichting WelzijnKinderen organiseert Stichting De Kracht van 8 de tweejarige opleiding Kind-In-Kracht, voor kindercoaches (bv. in het onderwijs). ‘’Vanuit de visie op kinderen en wat zij nodig hebben, is het gedachtegoed van beide stichtingen samengebracht in deze opleiding. ‘’In deze visies staan kinderen van deze tijd en hun behoeften centraal. Een snel veranderende maatschappij en veranderd bewustzijn vormen het uitgangspunt en het kader om anders te kijken naar kinderen, hun gedrag, hun ontwikkeling en hun welzijn,’’ zegt Margrete Stoute-Boots.
Musical

Stichting De Kracht van 8 laat zich eind september in theater De Binding ook muzikaal horen. ‘’De musical ‘De klas van 2080’ is een vrolijke musical en is ontwikkeld voor De Kracht van 8. Het is 2080 als groep 8 aan het eind van het schooljaar meedoet aan een bijzonder project. Er komt een robot in de klas die er uitziet als een gewone jongen en die buitengewoon veel weet. Hij komt helpen met de laatste loodjes en met de voorbereiding op de middelbare school. Meester Kaars en zijn leerlingen zijn er erg blij mee, alleen loopt alles anders dan zij hebben voorzien. De opbrengst van de musical gaat naar een nieuw verhalenbundel, dat begin 2018 zal verschijnen.’’
Meer informatie over Stichting De Kracht van 8, de workshops of opleiding, de ontwikkelde materialen, waaronder bv. een kaartspel, een kinderboek, kalenders, liedjes of de musical, is te vinden op www.dekrachtvan8.nl.

Meer berichten