Seksueel misbruik is een onderwerp waar jongens of mannen vaak niet goed over kunnen praten.
Seksueel misbruik is een onderwerp waar jongens of mannen vaak niet goed over kunnen praten. ((Foto: aangeleverd))

Informatiebijeenkomst seksueel misbruik van jongens

WERVERSHOOF - Seksueel misbruik van jongens en de effecten daarvan op het latere mannenleven. Dat onderwerp staat centraal tijdens een informatiebijeenkomst op zondag 8 september van 13.30 tot 17.30 uur in de Schoof, Kerkelaantje 1 in Wervershoof.

Het is een onderwerp waar doorgaans niet makkelijk over gesproken wordt. En juist dat is voor de organisatoren de reden om er bijeenkomsten over te beleggen. "De schaamte is vaak groot. Zeker bij mannen", laat Rinke Oost weten. "Daarbij is er weinig goede kennis over de schade en de gevolgen van seksueel misbruik. En zeer weinig over het verwerkingsproces. Wij willen bijdragen aan het verspreiden van goede informatie hierover. Dit is gebaseerd op het boek Traumaseksualiteit van Peter John Schouten. Hij werkte meer dan dertig jaar als hulpverlener met mannen die in hun jeugd te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Schouten ontwikkelde een methodiek om dit trauma op volwassen leeftijd alsnog te verwerken. De bijeenkomst is bedoeld voor (familie van) slachtoffers, getuigen en andere betrokkenen. Ook hulpverleners die zich meer willen verdiepen in dit onderwerp zijn welkom."

De presentatie wordt gegeven door Jan Gunter en Rinke Oost. Ze zijn beiden ervaringsdeskundige en als traumaseksuoloog geschoold bij Peter John Schouten. Jan is te bereiken via tel. 06-12405026 en Rinke, tel 06-21588378. Deze bijeenkomst is de eerste in een reeks van drie. Vanaf januari 2020 starten de heren met een doorlopende groep. Deze bijeenkomsten staan in het teken van het verwerkingsproces. Aanmelden kan op de informatiedagen.

De activiteiten worden ondersteund door de stichting voor traumaseksuologie: www.traumaseksuologie.info. Kosten 10 euro. Aanmelding via jangunther@hotmail.com. Aanmelden kan tot en met 6 september.

Meer berichten