PvdA houdt raadsleden Medemblik een spiegel voor

Tijdens de algemene beschouwingen in de begrotingsraad van de gemeente Medemblik, heeft PvdA-fractievoorzitter Bert de Jong vooral de raadsleden een spiegel voorgehouden. De financiële situatie van Medemblik staat onder druk, vooral omdat er steeds meer miljoenen verslindende projecten bijkomen. Projecten die structureel een zware last gaan betekenen. De raad moet keuzes maken, want het lijkt nu meer op Rupsje Nooitgenoeg. Een miljoentje extra hier (CDA-zwembad Wervershoof) of sporthalletje extra daar (VVD-sporthal Wognum). De PvdA vindt dat de raad keuzes moet maken en dat niet alles meer kan. Minder geld in steen en meer in mensen.Het college hanteerde nu de kaasschaafmethode, wellicht eens tijd voor de botte bijl?

De PvdA hield verder een pleidooi voor een sterke ambtelijke organisatie, die alle opdrachten van de raad heeft voor te bereiden of uit te voeren. Reden om de motie van D'66 te ondersteunen om inzicht te krijgen in een passende personeelsformatie. Zonder de steun van de VVD en het CDA was dit echter niet mogelijk, terwijl dezelfde partijen wel, indien noodzakelijk, het blaashal in Wognum willen laten plaatsen.

Het gefaseerd afschaffen van de hondenbelasting kreeg ook de steun van de PvdA, verder kreeg het PvdA-voorstel tot verhogen van de toeristenbelasting een meerderheid.

Uiteindelijk na een veelbewogen begrotingsraad toch een sluitende begroting voor wethouder Dirk Kuipers.

Meer berichten