Vergunninghouders vinden werk bij Werksaam.
Vergunninghouders vinden werk bij Werksaam. ((Foto: Gemeente Opmeer))

Pilot nieuwe wet inburgering: van uitkering naar kansen

REGIO - West-Friesland levert een actieve bijdrage aan de nieuwe inburgeringswet die vanaf 2021 ingaat. De regio diende een plan in voor een pilot bij het ministerie om ervaringen op te doen voordat de wet ingaat. Binnen de pilot worden de kwaliteiten, interesses en het opleidingsniveau van nieuwe inwoners in een vroeg stadium in beeld gebracht, voordat zij hier komen wonen. Op die manier kunnen zij sneller inburgeren en de stap zetten naar (betaald) werk. De pilot loopt tot de zomer van 2020. De ervaringen worden meegenomen in de uitwerking van de nieuwe wet.

Op 1 januari 2021 komt er een nieuwe inburgeringswet. Volgens de nieuwe wet moet er meer regie komen bij de gemeenten. Om te ervaren hoe dit het beste kan, financiert het ministerie zes pilots in 57 gemeenten. Een van de redenen waarom het Westfriese plan werd goedgekeurd, is de duidelijke relatie met de dienstverlening van gemeenten op het gebied van wonen, zorg en onderwijs. Met de opgehaalde informatie van de brede intake die wordt gedaan met de inburgeraars, kunnen de regiogemeenten ook beter maatwerk leveren, bijvoorbeeld als iemand zorg nodig heeft of vastloopt in het onderwijs.

Nieuwkomers bezoeken

Wethouder Robert Tesselaar van de gemeente Opmeer hoopt via de pilot een effect te zien in de motivatie en het toekomstperspectief van de deelnemers: "Wij willen via deze pilot onderzoeken of het zinvol is om vergunninghouders te bezoeken en een persoonlijk inburgeringsplan op te stellen als zij nog in het azc wonen. Door hen snel op weg te helpen kunnen zij direct aan de slag met hun doelen, een netwerk opbouwen en zich hier sneller thuis voelen."

De regio werkt voor de pilot samen met WerkSaam, die de uitkering verstrekt en de mensen coacht naar werk. Ongeveer veertig vergunninghouders van de groep inburgeraars worden in de pilot gecoacht.

Meer berichten