Bowlen is een leuke en gezellige sport voor jong, maar ook ouder.
Bowlen is een leuke en gezellige sport voor jong, maar ook ouder. ((Foto: Adobe Stock))

Werk mee aan een sportieve, gezonde gemeente Medemblik

REGIO - Alle inwoners van de gemeente Medemblik kunnen in januari meedenken over een sportakkoord. Dit is bedoeld als uitwerking van het landelijke akkoord, een ambitieus plan om sport aan te moedigen en met z'n allen een beetje fitter te worden. Ine Klosters, sportformateur, en Jantine Kloppenburg, adviseur lokale sport, zetten zich in voor een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en bedrijfsleven om daarmee de sport een zetje in de rug te geven. "Werk ook mee aan een sportieve en gezonde gemeente", geven beide dames ter inspiratie mee.

Team Sportservice West-Friesland stuurt om iedereen daarbij te betrekken een mailing uit, maar ook wie deze mailing niet ontvangen heeft, is van harte welkom. "Wil je nu alvast jouw initiatief of idee doorgeven? Wil jij ook meedenken? Neem dan contact op via ine@sportakkoordmedemblik.nl. Je bent ook van harte welkom bij de bijeenkomsten op 15 januari in Wervershoof, 20 januari in Wognum of 21 januari in Medemblik. Meld je daarvoor aan via jvanbalgooy@teamsportservice.nl", laat Ine weten.

Nationale Sportakkoord

De minister van Sport en vertegenwoordigers van NOC*NSF, de sportbonden, organisaties van gemeenten en provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven sloten in de zomer van 2018 het Nationale sportakkoord: een groots plan ter bevordering van sport. "Achtergrond hiervan is dat de motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen en er groepen mensen zijn die nooit bewegen. Sportverenigingen staan onder druk door minder leden. Ook weten mensen zich steeds vaker niet te gedragen langs de lijn."

Belangrijk

Het is om allerlei redenen van belang dat mensen sporten en bewegen. "Sport draagt bij aan gezondheid en welzijn, verbindt mensen en fungeert als leerschool voor het leven. Door sportorganisaties te versterken en sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken, kunnen meer mensen met plezier sporten en bewegen. En daarmee wordt ook de samenleving een grote dienst bewezen, want sport brengt mensen niet alleen in beweging maar ook bij elkaar."

Initiatieven

In de gemeente Medemblik bestaan al mooie initiatieven. "Denk aan TalentUnited, de sportvisie van verenigingen uit Wervershoof of het Multisport-initiatief in Nibbixwoud. Daarnaast zijn er vast nog meer initiatieven of ideeën van actieve Medemblikkers die de sport een warm hart toedragen."

De gemeente Medemblik nodigt alle inwoners uit om mee te denken. "Doe mee met het sportakkoord en bepaal mee waar de komende jaren de focus op ligt op het gebied van sport en bewegen in Medemblik."

Meer berichten