Team Medemblik zet zich in om topsportevenementen naar Medemblik te halen.
Team Medemblik zet zich in om topsportevenementen naar Medemblik te halen. ((Foto: Sander van der Borch, Medemblik Regatta))

Topsportevenementen leverengemeenschap zo'n negen ton op

MEDEMBLIKKER - TEAM Medemblik is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Medemblikse topsportbeleid. Zij ondersteunt de lokale topsport onder meer als financier, adviseur, initiator en inspirator en is daarbij steeds op zoek naar verbindingen tussen topsport enerzijds en gemeente, bedrijfsleven en bevolking anderzijds.

Pieter Verhoogt is manager van Team Medemblik. Zijn werkzaamheden zijn gericht op de twee doelstellingen van TEAM Medemblik. In de eerste plaats het uitbreiden en versterken van de lokale topsport. In de tweede plaats met topsport positieve maatschappelijke impact realiseren. "Medemblik heeft een topsportaanbod om trots op te zijn. Kijk naar de handbalsters van SEW, de schaatser en skeeleraars van Radboud en de jiu jitsuka's van Budoschool Shi-Sen-Do. Daarnaast hebben we ook in andere sporten vele atleten en talenten die meedraaien in de (inter)nationale top. Het Regatta Center, de Sjoerd Huisman piste en De Bloesem zijn accommodaties van topniveau. En tot slot hebben we elk jaar een respectabel aantal topsportevenementen op NK, EK of WK-niveau.

Topsportevenementen

Medemblik ontvangt jaarlijks meerdere nationale en zeilkampioenschappen. "In de internationale zeilwereld wordt Medemblik gezien als een absolute toplocatie. Via het topzeilen staat Medemblik regelmatig internationaal in de picture. En ook voor veel Nederlanders zijn 'zeilen' en 'de Regatta' associaties die Medemblik uit de anonimiteit halen en een gezicht geven."

Naast diverse zeilevenementen ontving Medemblik afgelopen jaar ook (inter)nationale kampioen­schappen in andere sporten. Verhoogt wijst op het NK Skeeleren dat afgelopen jaar plaatsvond. Maar ook op het NK Biljarten in Andijk en de European Cup Jiu Jitsu. Voor dat laatste evenement sloten de gemeente en Budoschool Shi-Sen-Do een vierjarig contract met de Europese Jiu Jitsu Bond. "Dit evenement wordt dankzij de geweldige organisatie inmiddels al gezien als één van de best georganiseerde en sterkst bezette jiu jitsu westrijden van Europa.

Subsidie en impact

Om zulke topsportevenementen mogelijk te maken heeft TEAM Medemblik budget beschikbaar. Evenementen kunnen onder bepaalde voorwaarden aankloppen voor subsidie. Verhoogt: "Daarbij leggen wij ook onze tweede doelstelling op tafel: Hoe kunnen jullie positieve impact hebben voor de lokale samenleving? Hoe kan topsport bijdragen aan een gezonder, blijer, socialer en welvarender Medemblik?" De afgelopen jaren waren er mooie initiatieven. Radboud organiseerde rond het NK skeeleren jeugdclinics en nam een statushouder op in de vrijwilligers­organisatie, vrijwilligers van een zeilevenement verzamelden zwerfafval, een zeilevenement doneerde een fraai bedrag aan het Medembliks inloophuis en komende editie van de European CupJiu Jitsu gaat vergezeld van een scholenprogramma met weerbaarheids­trainingen voor leerlingen uit groep acht.

Lokale bedrijfsleven

Onder de positieve maatschappelijke impact van topsport valt ook de lokale bestedingsimpuls die ontstaat bij topsportevenementen. Verhoogt: "Deelnemers, bezoekers en het organisatie comité doen bestedingen bij het lokale bedrijfsleven. Ze lunchen, dineren en doen boodschappen, ze boeken overnachtingen, ze tanken, etc. Wanneer deze partijen afkomstig zijn van buiten Medemblik kunnen hun uitgaven worden gezien als extra inkomsten voor de lokale economie. Medemblik wordt er rijker van. TEAM Medemblik probeert waar mogelijk organisatoren te bewegen hun uitgaven bij lokale partijen te doen en ook de uitgaven van deelnemers en bezoekers in Medemblik te laten neerslaan."

De Medemblikse topsport­evenementen waren in 2019 goed voor maar liefst 900.000 euro aan extra bestedingen bij het lokale Medemblikse bedrijfsleven. Extra inkomsten die zonder de topsport­evenementen niet zouden optreden. Verhoogt: "Topsportevenementen zijn economische buitenboordmotoren voor de lokale economie. De verhouding tussen de subsidie die wij verstrekken en de economische spin off is grofweg 1 op 10. Ik ben er trots op dat onze topsport op deze wijze het Medemblikker bedrijven ondersteunt. En hoe mooi zou het zijn als het lokale bedrijfsleven via sponsoring lokale de topsportevenementen ondersteunt bij hun verdere ontwikkeling."

Meer weten? Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar pieter@teammedemblik.nl.

Meer berichten