ZZWW gaat verder

REGIO - Wat is de positie momenteel van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW)? Waar gaat het bestuur zich op richten en wat hebben zij tot nog toe gedaan? Zij willen in elk geval verder én blijven bouwen aan een duurzame regionale samenwerking.

Het bestuur concludeert na ruim twee jaar dat veel West-Friezen de stichting inmiddels kennen en dat zij regelmatig aan tafel zit met belangrijke spelers in de zorgwereld. Om te weten wat er leeft, verzorgen de bestuursleden onder andere bijeenkomsten over relevante onderwerpen binnen de zorg. Bovendien zijn deze bijeenkomsten nuttig om kennis uit te wisselen en de bevolking te informeren. Zij initiëren daarnaast zelf gesprekken met burgers, zorgprofessionals, politici. De ideeën nemen zij mee in gesprekken met de zorgverzekeraars VGZ en Univé, huisartsen, het ziekenhuis en andere zorgaanbieders. Kortom, Het bestuur voelt zich serieus genomen en betekenen daadwerkelijk iets voor de regio.

Beleidsplan

Het nieuwe beleidsplan is ambitieus. ZZWW wil zich nog meer profileren en een nog bredere uitwisseling van ideeën en kennis met de inwoners van West-Friesland en de zorgwereld. Om dat doel te bereiken is het van belang om de platformfunctie te vergroten. Meer communicatie en een actievere rol op sociale media spelen. Daar is meer budget voor nodig. Het bestuur is op zoek naar onafhankelijke financieringsbronnen.

Onafhankelijkheid staat voorop. ZZWW is instelling- en domein-overschrijdend, de stichting richt zich niet op bijvoorbeeld slechts één thuiszorgorganisatie of alleen de huisartsenzorg. De kracht is het verbinden van de partners in de zorg en zo wil de stichting de beste zorg voor West-Friezen realiseren. Een voorbeeld hiervan is de spoedpost.

Meer weten wat ZZWW doet en kan betekenen? Kijk op www.zzww.nl.

Meer berichten