De decorand v.l.n.r.i: Tiny en Siemen Goedhart-Jong, Kees Hink, Marije Reijs Verhoeven en Piet Ligthart. Boven: burgemeester Frank Streng, Andrea van Langen Visbeek en Joke Honselaar Polhuis.
De decorand v.l.n.r.i: Tiny en Siemen Goedhart-Jong, Kees Hink, Marije Reijs Verhoeven en Piet Ligthart. Boven: burgemeester Frank Streng, Andrea van Langen Visbeek en Joke Honselaar Polhuis. ((Foto: Theo Annes/gemeente Medemblik))

Lintjesregen met zeven gedecoreerden

REGIO - Zeven actieve vrijwilligers uit de gemeente Medemblik zijn vrijdag 26 april in het Oranjezonnetje gezet. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst op Lintjesdag in het gemeentehuis. Sociaal ingestelde inwoners die vrijwillig bereid zijn veel te doen voor de samenleving. Betrokken mensen die voor alles en iedereen klaarstaan. Zij werden door besturen, familie, vrienden en kennissen voorgedragen voor het lintje. De burgemeester bedankte de inwoners voor hun inzet. Hij reikte hen de versierselen uit bij hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Siemen Goedhart uit Zwaagdijk-West: was 50 jaar toen hem werd gevraagd om tijdelijk het onderhoud van de kerkentuin en de begraafplaats in zijn dorp op zich te nemen. Dit werd uiteindelijk een periode van dertig jaar. Wekelijks was hij hier zes uur mee bezig. De kerk van de parochie is sinds 2018 niet meer in gebruik. Maar nog altijd is de inmiddels 80 jarige Goedhart aan het werk in de tuin en op het kerkhof. Voorts kan iedereen in het dorp altijd een beroep doen op Siemen.

En een lintje voor zijn vrouw Tiny Goedhart-Jong (82). Zij zet zich al veertig in als vrijwilliger voor ouderen. Het vrijwilligerswerk begon in 1978 in verzorgingshuis De Peerelaar in Zwaag; 22 jaar lang was zij hier 8 uur per week. Zij verrichte hand- en spandiensten, begeleidde activiteiten en voorzag de bewoners van een kopje koffie of thee. Vanaf 2001 is Tiny ongeveer 8 uur per week als vrijwilliger in touw in verzorgingshuis Sweelinckhof in Wognum. Zij helpt bij de bingomiddagen. Om de week is zij op donderdag aanwezig om voor te lezen in het West-Fries en te assisteren bij het klaverjassen of de Rummikub. Zij voorziet de bewoners ook van koffie of thee.

Piet Ligthart (68) uit Andijk is al ruim 28 jaar actief als vrijwilliger bij diverse organisaties. Dit begon als voorzitter van de parochie Maria Middelares van alle Genaden in Andijk. Vervolgens als voorganger bij avondwaken en bij de woord-communievieringen. Ook is Piet voorzitter en zanger bij het koor De Vriendenkring, voorzitter van bestuur dorpshuis Sarto en voorzitter van de kantinecommissie van Sporting Andijk. Hij staat hier elke zondag in de kantine en is aanwezig bij sportdagen. Met de maandagochtendploeg verzorgt hij het onderhoud van het complex. Sinds enkele jaren leest hij eens per week de krant voor aan bewoners van woonzorgcomplex Sorghvliet in Andijk. Tenslotte is Piet sinds 2005 raadslid namens het CDA. Eerst voor gemeente Andijk en na de fusie voor gemeente Medemblik.

Al veertig jaar zet Joke Honselaar-Polhuis (72) uit Andijk zich als vrijwilliger actief in voor diverse organisaties. Sinds 1978 vult zij belastingbiljetten in. Dit doet zij in de maanden januari tot en met mei voor de FNV-leden. Daarnaast helpt zij ouderen met het invullen van de belastingaangifte. Om op de hoogte te blijven van de belastingwetgeving volgt Joke jaarlijks een cursus. Als COPD patiënt is zij sinds 2003 betrokken bij het Longfonds (voorheen Astmafonds). Ze was penningmeester in de Regioraad Noord-Holland Noord en initiatiefnemer van de jaarlijkse COPD-lunches. Ook was zij oprichter van het Longpunt in West-Friesland en nam het initiatief voor een zwemgroep. Joke zit in de cliëntenraad van het Waterland Ziekenhuis, geeft voorlichting aan scholen en aan de EHBO-vereniging en organiseert lotgenotencontacten. Ook is zij vrijwillig kantoormedewerker bij de christelijke camping De Betteld in Zelhem. Ondanks dat Joke al veertig jaar aan COPD lijdt, zet zij zich -met zeer beperkte longinhoud en conditie- vrijwillig in voor bovengenoemde organisaties en doelgroepen.

Marije Reijs-Verhoeven (72) uit Abbekerk was vanaf 1969 tot en met 2006 lerares op diverse LHNO/VMBO scholen. Sinds 1996 is zij actief bestuurslid bij diverse verenigingen, stichtingen en scholen in haar voormalige woonplaats Woerden en in West-Friesland. Zo was zij van 1996 tot 1997 voorzitter van de Innerwheelclub in Nieuwekerk a/d IJssel. Ze was bestuurslid en voorzitter medezeggenschapsraad bij het Minkema College in Woerden van 1994 tot en met 2002. Hier had zij een cruciale rol in het participatieproces van ouders, leerlingen en personeel in de nieuwe medezeggenschapsraad. Van 2000 tot en met 2009 was zij bestuurslid van Scholengemeenschap Trinidas College in Heerhugowaard en van 1998 tot en met 2008 bestuursvoorzitter van Stichting Kasteel Radboud. Mede door haar kwam hier een permanente tentoonstelling tot stand. Ook heeft zij zich ingezet om het kasteel weer op de kaart te zetten. Van 2009 tot en met 2015 was Marije bestuursvoorzitter voor stichting Het Groene Kerkje in Lambertschaag. Mede door haar inzet kon de kerk gerestaureerd worden. Ook is ze van 2000 tot en met 2004 bestuurslid geweest bij Scholengemeenschap Tabor in Hoorn. Ze is vanaf 2008 bestuurslid van Inner Wheel Purmerend en sinds 2015 oprichtster en penningmeester van Kunst in de Kamer, afdeling Waterland.

Ruim veertig jaar is Kees Hink (76) uit hetzelfde dorp actief als vrijwilliger. Dit begon in 1976 bij Uitvaartvereniging Abbekerk-Lambertschaag. Kees begon als drager en werd vervolgens voorloper. Hij heeft gedurende 28 jaar de uitvaarten van de Abbekerkers en Lambertschagers verzorgd. Ook was hij 24 jaar actief als bestuurslid. In 2002 werd Kees algemeen bestuurslid bij zwembad de Spetter. Hier is hij verantwoordelijk voor de groenvoorziening. Daarnaast neemt hij allerlei taken op zich. Sinds 2002 is hij actief vrijwilliger bij voetbalvereniging ALC Abbekerk. Wekelijks maait hij het gras op de plekken waar de grote grasmaaier van de gemeente niet (of moeilijk) bij komt. De groenstroken, de wandelpaden en tribune houdt hij vuilvrij en elke maandag maakt hij kantine en kleedkamers schoon. Verder is Kees als commissielid betrokken bij de jaarlijkse Kerstsamenzang in de hervormde kerk in Abbekerk. Bij fanfarevereniging Crescendo uit De Weere verzorgt hij tijdens de pauzes van de repetities de catering. Hij helpt bij de jaarlijkse hyacinten-actie en hij en zijn vrouw verzorgen de catering tijdens de nieuwjaarsborrel en bij de afsluiting van het seizoen. Tenslotte is Kees sinds 2014 tuinvrijwilliger bij WonenPlus. Vanwege al deze vrijwillige activiteiten werd hij uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar 2014.

Andrea Van Langen-Visbeek (51) uit Andijk zette zich gedurende twaalf jaar in als VVD-raadslid. Vanaf 2006 voor de gemeente Andijk en vanaf 2011 voor gemeente Medemblik. Zij is sinds 2018 wethouder in haar gemeente en heeft de portefeuilles: Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Groenbeheer, Grondzaken en Herinrichting kop Nieuwstraat Medemblik. In 2016 werd Andrea Statenlid voor de provincie Noord-Holland. Eerst ter vervanging voor Femke Lagerveld en per februari 2016 werd zij benoemd tot nieuw Statenlid tot de verkiezingen van maart 2018. Vóór haar wethouderschap had zij diverse leidinggevende functies bij onder meer Bedrijfsverzorging, ServicePlus, Stichting Welzijn Ouderen en als laatste bij WonenPlus.

Meer berichten