OBS De Koet start met dagelijks leeskwartier

  Nieuws

MIDWOUD - OBS De Koet doet mee aan een nieuw nationaal initiatief dat leesachterstand wil terugdringen. De leerkrachten gaan met leerlingen en ouders aan de slag om nog meer aandacht te besteden aan lezen. Daarom start de basisschool in Midwoud een dagelijks leeskwartier.
De bedoeling is dat met dit leesritueel kinderen ervaren hoe leuk lezen is en dat ze ook zelf merken dat hun leesprestaties vooruitgaan. Met een kwartier lezen per dag ontwikkelt een kind een grote woordenschat en een goed taalbegrip. OBS De Koet maakt gebruik van leespakketten en voorlichtingsmateriaal. Op een scorebord wordt bijgehouden hoeveel de kinderen lezen.
Meer informatie: www.lees15minutenperdag.nl of stuur een mailtje naar leesmediacoach Natasja Juist: natasjajuist@obsdekoet.nl.

Meer berichten