Voorjaarstelling door jagers WBE Noorder-Koggenland

  Nieuws

OOSTWOUD – De jagers van de lokale jagersvereniging WBE Noorder-Koggenland hebben op zaterdag 7 april jl. verschillende diersoorten geteld in de regio Koggenland. Het gaat hierbij om de trendtelling, te weten: de wildsoorten haas, konijn, houtduif, wilde eend, fazant, patrijs en de faunatelling: zwarte kraai, kauw, ekster, knobbelzwaan en de diverse ganzensoorten als grauwe gans, kolgans, brandgans, Canadese gans, Indische gans en Nijlgans. Daarnaast werden reigers en aalscholvers geteld.
De trendtelling vond tweemaal plaats te weten in de vroege ochtend en aan het einde van de dag. De faunatelling werd eenmaal gedaan. Het tellen van deze diersoorten in het gebied is voor de jagers een jaarlijks terugkerende activiteit.
"Elk jaar tellen wij verschillende diersoorten in onze regio", zegt Eduard Rustenburg, voorzitter WBE Noorder-Koggenland. Wij voelen ons verbonden met ons veld. Het tellen van verschillende diersoorten maakt onderdeel uit van onze vaste activiteiten. Het geeft ons een goed beeld van de ontwikkeling van de populaties en de conditie van de dieren. De telgegevens worden door de jagers ingevoerd in een centrale database en gebruikt voor het opstellen van faunabeheerplannen. Wanneer de populatie het toelaat, kan de jager in het najaar een aantal dieren van de populatie in zijn of haar jachtveld schieten om op te eten. Tellen vindt plaats in samenwerking met andere vrijwilligers die zich verbonden voelen met het landschap. Voor deze telling werkten we samen met enkele vrijwilligers van de Weidevogelvereniging. Opvallend was dat er in verband met het broedseizoen minder ganzen te zien waren op het grasland, ze houden zich nu meer op in rustige gebieden als bijvoorbeeld bij waterbergingen e.d. Ook leken er combinaties uit brandganzen en Canadeze ganzen te zijn gezien."
De jagers zien dat de krakeend een opmars maakt. Er komen er meer en ze zijn jaarrond aanwezig. De hazenstand is in gebieden/polders die niet doorkruist worden door druk bereden wegen goed. Wel neemt tijdens de paartijd het aantal dierlijke verkeersslachtoffers toe. Wat betreft de schadelijke soorten als kauwen, kraaien, eksters en Vlaamse gaaien zien de jagers dat deze groep floreert. Deze zetten het voortbestaan van weide- en zangvogels onder druk door het prederen van eieren, broedsel en zelfs ouderparen. Daarnaast is het aantal katten in de vrije natuur opvallend hoog. Het beperken van rat en muis om de boerderij is een zegen, het systematisch aflopen van broedplaatsen eend en weide- en zangvogels een plaag. Houd de kat binnen, in eigen tuin of erf en voorzie de kat van halsbandje met een bel adviseren de jagers.

Jagen en natuurbeheer

Jagers zijn het grootste, opgeleide vrijwilligersnetwerk in het Nederlandse buitengebied. Jagers onderhouden het landschap, leggen nieuwe natuur aan, maken en plaatsen eendenkorven en tellen dieren. Hun vrijwillige inzet staat gelijk aan 13.000 fulltime banen op jaarbasis.
Over Wildbeheereenheid (WBE) Noorder-Koggenland

WBE Noorder-Koggenland is opgericht in 1993 en telt momenteel 74 leden. Het werkgebied van WBE Noorder-Koggenland beslaat een gebied van ongeveer 14.000 hectare, waarvan 9800 hectare werkgebied en is actief in het gebied Medemblik, Wervershoof, Westwoud, Venhuizen, Wijdenes, Hoorn, Benningbroek, Oostwoud, Midwoud, Opperdoes.
Meer informatie over jagen en de jagers in dit gebied is te vinden op www.wbe-noorderkoggenland.nl.

Meer berichten