'Waarom verstrekt gemeente gevoelige informatie aan derden en niet de raad' - Vragen gesteld over geheimhouding ko

  Nieuws
Wat er van de beloofde plannen terecht komt, is gissen, maar het lijkt erop dat de grond tot tot 2022 onbebouwd blijft. (Foto: aangeleverd)
Wat er van de beloofde plannen terecht komt, is gissen, maar het lijkt erop dat de grond tot tot 2022 onbebouwd blijft. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

MEDEMBLIK – Na de onthulling op Medemblik Actueel over de gang van zaken bij de Stadtman-gronden, die met een korting van 300.000 euro en het weghalen van de bouwplicht aan de projectontwikkelaar werd verkocht, besloot Siem Zeilemaker van PWF om de knuppel in het hoederhok te gooien en het college vragen te stellen over deze onthulling.
Op de grond waar voorheen Stadtman was gevestigd, zou een prachtig winkelcentrum komen. De gemeente had de grond en het pand overgenomen in 2008 van een Medemblikker projectontwikkelaar en liet het daarna slopen en de grond saneren om zo door te verkopen voor ruim 2 miljoen euro, ruimschoot voldoende om daar een mooie winst op te maken. Dat ging niet door. De projectontwikkelaar ging in gesprek met het college en vroeg of het niet goedkoper kon vanwege de crisis waar iedereen last van had. Het college besloot hierop om de gemeenteraad een voorstel te sturen om een korting van een kleine 300.000 euro aan de projectontwikkelaar te geven, waar de gemeenteraad in 2010 tijdens een geheime en besloten vergadering schoorvoetend mee akkoord ging.

Dossiers

Op diverse vragen van Medemblik Actueel over de manier van handelen, kreeg Medemblik Actueel geen duidelijkheid. Na een WOB-verzoek te hebben ingediend, kwamen de nodige gegevens boven water. Daaruit blijkt dat de projectontwikkelaar de door hem gewenste korting heeft gekregen. Maar niet alleen de korting, maar ook is de verplichting om binnen zes maanden na de definitieve verkoop aan de projectontwikkelaar met concrete bouwplannen te komen, is uit het koopcontract gehaald. Ook hoefde hij geen boetes te betalen als dat termijn was overschreden. Deze bouwplicht komt in 2022 te vervallen, waardoor de projectontwikkelaar vele tienduizenden euro’s in de knip kan houden. Wat er nog meer niet van de beloofde plannen terecht komt, is gissen maar het lijkt erop dat tot zeker 2022 de grond onbebouwd blijft.
Geheime vergadering

Tijdens een besloten én geheime raadsvergadering ging de gemeenteraad van Medemblik akkoord met de korting van 300.000 euro, maar tijdens deze raadsvergadering is met geen woord gerept over het opheffen van de bouwplicht en de daaraan vastgekoppelde boete met de deadline van 2022. Siem Zeilemaker: "Ik wil nu weten dat wat erop Medemblik Actueel geplaatst is of dat wel klopt en zo ja of er geheimhouding is opgelegd aan de gemeenteraad en aan de raadscommissie. Maar ook als er geheimhouding is opgelegd, wat de reden is waarom de gemeente Medemblik deze gevoelige informatie verstrekt aan Medemblik Actueel en deze niet deelt met de raad. Tot slot wil ik dat de geheimhouding per direct wordt opgeheven of op korte termijn de raad hier een voorstel over doen."
Wethouder Andrea van Langen, die tijdens de besloten raadsvergadering raadslid was voor de VVD, moet binnen vier weken antwoord geven op deze vragen.
(Bron: Medemblik Actueel)

Meer berichten