'Geen weldenkend mens zit op ongelukken te wachten' - Dorpsraad controleert snelheid voertuigen in en om Andijk
  Nieuws

Wim Floor van de Dorpsraad Andijk verrichtte ook ‘s avonds snelheidsmetingen in het dorp. (Foto: Dorpsraad Andijk)
Wim Floor van de Dorpsraad Andijk verrichtte ook ‘s avonds snelheidsmetingen in het dorp. (Foto: Dorpsraad Andijk) (rodi.nl)

ANDIJK – Inwoners van Andijk klaagden steen en been over het te hard rijden in hun dorp. Daarom controleerde Dorpsraad Andijk in de afgelopen weken zo’n 1.500 voertuigen op snelheid. Dat gebeurde op diverse wegen in en buiten het dorp met behulp van een lasergun, zoals die ook wordt gebruikt door de politie.
“In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland hebben we 'onopvallend' de snelheid gemeten op 30, 50, 60 en 80 kilometerwegen. De uitkomsten worden vandaag -donderdag 8 november- om 19.30 uur tijdens de informatieavond in dorpshuis Centrum" bekend gemaakt, meldt Gerrit van Keulen, voorzitter van de dorpsraad. “We verrichtten verschillende keren metingen op wegen waarover buurtbewoners bij ons klaagden. In een aantal gevallen bracht dat opmerkelijke conclusies! Welke dat zijn? Kom naar de informatieavond.” Wijkagent Huub Essen gaat deze avond in gesprek met de aanwezigen.

Drugs en alcohol

Ronald Hein van LINK-Projecten houdt deze bijeenkomst een presentatie om ouders of verzorgers voor te lichten over het gebruik van alcohol en/of drugs door kinderen. Drugsgebruik onder jongeren lijkt steeds normaler te worden. Hoe kan een ouder regels opstellen? Waar moeten ze op letten en hoe gaan ze in gesprek? Wat zijn trends onder de jeugd en wat gebruiken zij zoal? Hoe herkent een ouder drugsgebruik bij zijn kind? Welke hulp is er en waar kan zij die vinden?
Daadkrachtig

Dorpsraad Andijk is daadkrachtig voor haar inwoners en onderneemt actie. "Ik denk dat ze dat ook van ons verwachten", zegt Gerrit, "dat we de zaken oppakken waarmee Andijkers zitten. We kijken eerst of er wat gedaan wordt vanuit de gemeente of inwoners, blijft dat uit en houden de problemen aan, dan pakken wij de draad op. Zo ging dat ook met het te hard rijden. We kregen daarover regelmatig klachten, maar ook over het uitblijven van maatregelen. Vooral dat laatste stoort de inwoners. Ze vinden in veel gevallen dat er niet serieus wordt omgegaan met hun klachten. In de zomer en nazomer kregen we ongekend veel klachten binnen hierover. Sommige inwoners stuurden ons een heel dossier, inclusief de correspondentie met de gemeente Medemblik. Daarin was te lezen dat zij weliswaar de problemen erkent, maar er niets mee doet. Althans niet in dit stadium. Dat valt verkeerd bij de mensen, ze klagen immers niet voor niets. Ze willen dat er wat gedaan wordt met die klachten. Dit was voor ons de aanleiding om zelf onderzoek te verrichten."
Meting

De voorzitter van de dorpsraad verrichtte zelf ook metingen. "Van ettelijke honderden voertuigen heb ik de snelheid gemeten. De metingen bevestigen wat we in feite al wisten, maar nu leg ik het vast, maak het concreet. 'Te hard rijden' is een rekkelijk begrip, wie 31 km per uur rijdt waar 30 mag, gaat in principe te hard. Maar daar gaat het hier niet om. Om accuraat te zijn, werden meerdere metingen gedaan bij hetzelfde voertuig. In een aantal gevallen werd ook rekening gehouden met de inrichting van de weg of dat de bus achter lag op schema. Maar boven alles gaat het om de mentaliteit van de weggebruiker. Sommige automobilisten hebben overal maling aan en anderen rijden vanzelf te hard: een bewoner van een straat, waaruit we veel klachten ontvingen, die naar huis reed, reed 43 km waar hij 30 mag. Diens reactie was dat dit als vanzelf gaat, de weg zou zich ervoor lenen..."
Boete

De dorpsraad heeft de metingen van een bepaalde weg omgezet naar boetes, zoals die door het OM worden gehanteerd. "We rekenden vanaf 37 km en hoger en kwamen daarbij op een totaalbedrag van bijna 17.000 euro. Daarbovenop raakten een stuk of tien automobilisten hun rijbewijs kwijt en moesten voor de rechter verschijnen, als de politie de snelheidsmetingen had uitgevoerd.
Geen controle

De Andijkers gaven gefrustreerd aan dat in een 30 km-zone niet gecontroleerd wordt en de verantwoordelijkheid daarvoor door justitie op het bordje van de wegbeheerder (gemeente/waterschap) wordt gelegd en die het weer terugkaatst naar justitie. De wegbeheerder zegt dat de politie moet handhaven, maar justitie zegt dat de wegbeheerder de weg moet inrichten zodat men niet harder kan rijden dan de aangegeven maximale snelheid. "Ondertussen gebeurt er niets!", geeft Gerrit aan. "Maar waar de inwoners helemaal boos over worden is de reactie die men krijgt te horen dat het allemaal wel meevalt... want er zijn nog geen ongevallen gebeurd! Geen weldenkend mens die daarop zit te wachten!"
Bijeenkomst
Iedereen is van harte welkom tijdens de bijeenkomst in dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 in Andijk. Een onderwerp dat alle Andijkers aangaat.

Meer berichten