Parkeerprobleem opgelost?

  Nieuws
Word begin volgend jaar een klap op één van de opties gegeven? (Foto: gemeente Medemblik)
Word begin volgend jaar een klap op één van de opties gegeven? (Foto: gemeente Medemblik) (rodi.nl)

MEDEMBLIK – De gemeenteraad van Medemblik heeft vorige week donderdagavond een stap gezet om het parkeerprobleem in de binnenstad van de kern Medemblik op te lossen.
Tijdens de raadsvergadering werden drie voorstellen besproken om het parkeerprobleem aan te pakken en na een aanpassing op voordracht van GemeenteBelangen, VVD, PvdA en PWF besloten om de drie opties verder uit te werken.
1. Uitwerking buitendijks parkeren. Hierbij is opdracht aan het college gegeven om de fysieke en financiële mogelijkheden in kaart te brengen om een buitendijks parkeerterrein in de Wieringermeer te realiseren. Daarbij worden ook de ontsluitingswegen en een wandelroute naar de Nieuwstraat betrokken.
2. Ten tweede wordt een Quickscan uitgevoerd naar een binnendijkse parkeervoorziening. Daarbij worden drie opties onderzocht:
   A) Een ondergrondse garage onder het Overtoom (rode plein), mogelijk in combinatie met funderingswerkzaamheden voor de kerktoren.
   B) Een ondergrondse garage bij het busstation.
   C) Een ondergrondse garage bij de Hoogesteeg / Pekelharinghaven.
3. Ten derde wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling van het oude stadhuis. Daarbij wordt tegemoet gekomen aan de eis van de gemeenteraad om de woningen, het hotel, de brasserie en winkelruimte tegelijkertijd te gaan bouwen.
De uitvoering van deze drie voorstellen vindt in het eerste kwartaal van het volgende jaar plaats. Hiermee is Medemblik een stap verder in het oplossen van het parkeerprobleem. Tevens wordt de nadrukkelijke koppeling van het parkeren met het project van het oude stadhuis losgelaten. Deze ontwikkeling kan nu volop gestart worden met een bestemmingsplan.

Meer berichten