Crowdfunding voor monument Almersdorp

  Nieuws
Tom Kok en Michelle Meurs zorgen voor feestelijke klanken bij de start van de geldinzamelingsactie voor het monument. (Foto: Willem Zwier)
Tom Kok en Michelle Meurs zorgen voor feestelijke klanken bij de start van de geldinzamelingsactie voor het monument. (Foto: Willem Zwier) (rodi.nl)

OPPERDOES - Op de donateursavond van Stichting Historisch Opperdoes op 30 november is de aftrap gegeven voor een crowdfundingactie voor een monument ter herinnering aan de verdwenen banne (rechtsgebied) Almersdorp. Het is de bedoeling dat er een monument wordt geplaatst op de rotonde van de kruising Almersdorperweg/Wester Zeedijk (N239). Vlakbij komt een informatiebord.
Volgens Archeologie West-Friesland liggen onder de rotonde naar alle waarschijnlijkheid de restanten van de kerk van de verdwenen banne Almersdorp. Almersdorp lag ooit ten noorden van Opperdoes, in het gebied waar nu de Wieringermeer is. Almersdorp lag toen nog binnen de Westfriese Omringdijk. Na de Sint Clemensvloed in 1334 werd de Westfriese Omringdijk tussen Medemblik en Barsingerhorn naar schatting twee tot vier kilometer teruggelegd in zuidelijke richting en er werd naar schatting 2875 hectare land buiten gedijkt, dat wil zeggen prijsgegeven aan de zee. Bannen zoals Gawijzend (in de buurt van Aartswoud) en Almersdorp werden daarmee ook opgegeven. Het is natuurlijk niet zo dat deze bannen daarmee in een keer weggevaagd waren. Het verdwijnen is een geleidelijk proces geweest. Uit kaarten die gemaakt zijn in de tijd dat een volgende inlaagdijk werd aangelegd (in 1594) bleek dat in de zogenaamde Almersdorperhoek, vlak bij Opperdoes, er nog enige bebouwing aanwezig was, waaronder een kerk. Of dit bebouwing was van het oudere Almersdorp of nieuwere bebouwing, dus van na het aanleggen van de eerste inlaagdijk, is niet bekend. Het is ook niet bekend hoe de kerk er uit heeft gezien. Aangenomen wordt dat het een eenvoudig stenen kerkje is geweest.
Iedereen die de geschiedenis van West-Friesland en die van Opperdoes in het bijzonder een warm hart toedraagt, wordt opgeroepen om het project te steunen. Dat kan via de website van 'Het lukt ons': https://hetluktons.nl/nl/ of via Facebook: https://hetluktons.nl/nl/projects/monumentalmersdorp . Wie meer dan honderd euro bijdraagt, krijgt een leuke attentie.

Meer berichten