Wethouder Rosemarijn Dral
Wethouder Rosemarijn Dral ((Foto: Gemeente Oostzaan))

Ingezonden brief Rosemarijn Dral

OOSTZAAN - Naar aanleiding van de wegwerkzaamheden aan het Zuideinde in Oostzaan stuurde wethouder Rosemarijn Dral onze redactie onderstaande brief.


Beste inwoners,

De laatste weken gebeurt er veel in onze openbare ruimte. Zo wordt het Zuideinde opnieuw ingericht en wordt er veel gedaan op het gebied van ons groen. Deze veranderingen zorgen begrijpelijk voor vragen en reacties. Op het gebied van groen hebben wij de ambitie om de komende jaren samen met u een inhaalslag te maken, zodat ons dorp steeds groener wordt en het uw eigen leefomgeving verrijkt. Heeft u ideeën of wilt u meedenken over het groen in uw buurt, dan bent u altijd van harte welkom voor een gesprek. Ik ga ook graag met u op locatie kijken.

Er is op dit moment een enorme achterstand in het groenonderhoud. Er zijn inspecties uitgevoerd waaruit is gebleken dat er veel struiken zo oud zijn dat deze niet meer groeien en er bomen zijn die ziek of dood zijn of anderszins gebreken vertonen. Om onze leefomgeving groen te houden, ontkomen we er niet aan deze struiken en bomen te vervangen door nieuwe, gezonde struiken en bomen. We willen dit geleidelijk doen. Om dit te realiseren vraag ik ieder jaar extra geld aan de gemeenteraad.

Wij realiseren ons dat u ideeën heeft over het groen in uw buurt. Daarom vragen wij buurtbewoners mee te denken over de inrichting van het groen in hun buurt. Zo hebben we vorig jaar de bewoners van de Glazenmakerstraat uitgenodigd om mee te denken over het groen in het plantsoen in de Wakerstraat. Wij hebben de bewoners aan de hand van de Groenstructuurvisie 2017-2027 gevraagd wat zij graag in het plantsoen wilden hebben. De Groenstructuurvisie is een document dat door de raad is vastgesteld. Hierin staat onder andere welke bomen en struiken geschikt zijn voor onze veengrond. Het is dus een leidraad voor de groenstructuur in het dorp. Uitgangspunt hierbij is: meer groen en meer biodiversiteit. Vervolgens hebben wij in het najaar samen met de bewoners de struiken geplant.

Vorige week hebben we de mensen van de Brasem een uitnodiging gestuurd. Op de Brasem staat een aantal mooie treurwilgen onder de hoogspanningsmasten. Wij zijn als gemeente verplicht in verband met veiligheid deze bomen te kappen of te snoeien. Deze bomen intensief snoeien betekent - naast dat het ontzettend veel geld kost - dat het de bomen verarmt, zelfs zo erg, dat de kans bestaat dat de bomen het uiteindelijk niet zullen halen. Een oplossing kan zijn om de bomen onder de hoogspanningsmasten weg te halen en op andere plekken nieuwe bomen neer te zetten. Dit willen wij graag met de bewoners van de Brasem bespreken. Verder willen wij, ook aan de hand van de Groenstructuurvisie, graag van de bewoners weten wat hun wensen zijn voor het hele gebied bij de Brasem.

Tot slot willen wij dit jaar ook de bewoners van de Kieviet, Grutto en van de Bloemenbuurt uitnodigen om met hen te spreken over meer groen, in de Bloemenbuurt zelfs in combinatie met een speeltuin. Op deze manier willen wij ieder jaar samen met u een aantal buurten verrijken met meer groen. Dit jaar heb ik bij de voorjaarsnota extra geld aan de gemeenteraad gevraagd, zodat wij een inhaalslag kunnen maken bij de Lisweg, Klaverweide en Anemoonstraat. Dat betekent dat u als inwoner veranderingen ziet in de openbare ruimte waarbij eerst de beplanting wordt weggehaald, maar waar zeker meer groen voor terugkomt.

Zoals u allen merkt zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het Zuideinde in volle gang, zoals op 1 oktober 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels is de aanbesteding eind februari 2019 afgerond en konden de betrokken partijen 8 april 2019 beginnen. In het plan voor de reconstructie is door de gemeenteraad op detailniveau besloten hoe het eruit moet komen te zien.

Het grootste deel van het Zuideinde wordt een 30 km zone en de stoepen worden breder, zodat mensen veilig over de stoepen kunnen lopen. Dit heeft wel als consequentie dat er geen parkeervakken meer langs de weg aan het Zuideinde gemaakt kunnen worden, omdat simpelweg de
weg niet breder is. Deze parkeervakken komen onder andere in de zijstraten terug. Hiervoor hebben wij recent enkele bomen moeten kappen. Deze bomen hebben we van tevoren gecontroleerd, om te kijken of er een nest in zit. Als er namelijk een nest in zit mogen we volgens de Wet Natuurbescherming de boom niet kappen, zelfs niet buiten het broedseizoen. Er komen meer bomen terug dan dat er gekapt zijn. Daarnaast zullen we in het najaar de bewoners betrekken voor de invulling van de rest van het groen aan het Zuideinde. Als u nu al uw ideeën door wilt geven of wilt meepraten dan bent u altijd welkom voor een gesprek. Eventueel kunnen wij ook met u op locatie de situatie bekijken. Want uiteindelijk gaat het erom dat u prettig in uw eigen leefomgeving kunt wonen en dat Oostzaan steeds een stukje groener wordt.

Tot slot wil ik u vragen naar aanleiding van de werkzaamheden, die voor ons allen overlast veroorzaken, om wat meer rekening met elkaar te houden. Als gevolg van de omleiding over De Dors is daar sprake van relatief veel verkeer. Houdt u alstublieft rekening met de mensen die langs De Dors wonen en pas uw snelheid aan. Zo krijgen de kinderen de kans veilig over te steken naar school en naar de speeltuin en krijgen weggebruikers de kans om op een veilige manier de zijstraten in en uit te rijden. Wij zijn op dit moment aan het kijken of we nog aanvullende maatregelen kunnen nemen om De Dors daar zo veilig mogelijk te maken. Ik vertrouw er op dat wij allemaal rekening met elkaar houden, zodat iedereen veilig over straat kan. Dank u wel.

Met vriendelijke groet,
Rosemarijn Dral
Wethouder Oostzaan

Meer berichten