Bieb Oostzaan wordt gemoderniseerd

OOSTZAAN - Het college van Oostzaan stelt 34.200 euro beschikbaar om de bibliotheekfunctie in Oostzaan te moderniseren en om de ruimte in de Kunstgreep anders in te richten.

De Bieb Oostzaan gaat vanaf januari 2020 volwassenen stimuleren om digitaal te lezen. Daarnaast verhuist de collectie kinderboeken naar basisscholen in Oostzaan, die worden voorzien van een uitleenmeubel en -apparatuur. Tot slot wordt een deel van het budget gebruikt om de locatie te verbouwen. Er is minder ruimte nodig omdat kinderboeken uit de Kunstgreep verdwijnen en het aantal boeken voor volwassenen wordt terugbracht naar 3500 stuks.

Het voorkomen dat mensen moeite hebben met lezen en/ of schrijven, is een belangrijke taak voor De Bieb, zeker nu er veel laaggeletterden bijkomen in Nederland. De Bieb in Oostzaan richt zich daarom meer op educatie van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd en mensen die een taalachterstand hebben of digitale vaardigheden missen.

Het stimuleren van lezen voor kinderen vanaf jonge leeftijd gebeurt door het aanbieden van verschillende diensten. Met De Bieb op School wordt het leesplezier van leerlingen vergroot. De Bieb biedt scholen toegang tot een grote collectie leesmaterialen, een digitaal leesbevorderingssysteem en een aan de school toegewezen leesmediaconsulent. Daarnaast worden pedagogisch medewerkers van de kinderopvang getraind om bewust te werken aan leesbevordering bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar.

De BiebAcademy biedt trainingen, inloopspreekuren en hulp aan om (digitale) laaggeletterdheid te verminderen. Ook komt er een Informatiepunt voor algemene vragen over (digitale) overheidsdienstverlening.

Van 4 november tot en met 27 december is op werkdagen van 12.00 tot 16.00 uur iemand in de vestiging in Oostzaan aanwezig om uitleg te geven over de veranderingen. Van 13 januari tot en met 27 februari is er iemand van maandag tot en met donderdag van 12.00 tot 16.00 uur aanwezig. U kunt ook terecht met uw vragen over digitaal lezen.

Meer berichten