Ook de Schotse Hooglanders hebben graag rust om zich heen.
Ook de Schotse Hooglanders hebben graag rust om zich heen. ((Foto: Pixabay))

Gemeenteraad Oostzaan wil meer aandacht voor natuur en inwoners bij plannen voor Het Twiske

OOSTZAAN - Meer aandacht voor natuurwaarden en meer betrokkenheid van inwoners en belangengroepen. Dat zijn de extra aandachtspunten voor Het Twiske die de gemeenteraad van Oostzaan afgelopen maandag heeft meegegeven voor het college en het recreatieschap Twisk-Waterland. Dat gebeurde bij het vaststellen van de zienswijze op het ambitiedocument van Twiske-Waterland.

Rob Monen, wethouder Oostzaan: "In Oostzaan zijn we redelijk eensgezind over het feit dat natuur belangrijk is. En dat we rekening houden met de natuurwaarden in Het Twiske wanneer er plannen zijn. We willen dat het recreatieschap Twiske-Waterland laat zien hoe zij precies die balans tussen natuur en recreatie vorm gaat geven, samen met onze inwoners."

Meer aandacht voor de natuur

De raadsleden willen vooral dat het recreatieschap beter toelicht hoe zij natuurwaarden zal bevorderen en versterken en op welke wijze biodiversiteit verbeterd wordt. De meeste raadsleden willen dat het Natura 2000 beheerplan als uitgangspunt wordt gebruikt. De raad wil dat bij de uitbreiding van bestaande activiteiten eveneens een natuurtoets plaatsvindt.

Festivals en overnachtingen

De gemeenteraad is van mening dat festivals buiten het broedseizoen om moeten plaatsvinden. Net als Landsmeer is de raad van Oostzaan van mening dat Welcome to the Future niet moet worden uitgebreid naar een meerdaags festival met overnachting(en). Een aantal partijen vindt dat kleinschalige overnachtingen, met respect voor de natuur, mogelijk moet zijn. De gemeenteraad zal hierover een beslissing nemen wanneer de resultaten van de natuurtoets beschikbaar zijn. Naar verwachting is dit begin 2020.

Betrekken van inwoners en belangengroeperingen

Ook vindt de gemeenteraad dat inwoners en belangengroeperingen meer en eerder betrokken moeten worden bij de totstandkoming van het ambitiedocument en voor besluitvorming plaatsvindt. En dat deze input ook meegenomen moet worden bij de definitieve besluitvorming.

Meer berichten