Het pilotproject aan de Glazenmakerstraat was een succes en smaakte naar meer.
Het pilotproject aan de Glazenmakerstraat was een succes en smaakte naar meer. ((Foto: goedheer@xs4all.nl))

Gemeente Oostzaan krijgt groener gezicht

door Marcel van Stigt

OOSTZAAN - Het groen in Oostzaan heeft er geruime tijd verloren bij gelegen, maar de gemeente is aan een inhaalrace begonnen. Bewoners worden nauw betrokken bij het opfleuren van hun woonomgeving en ook op andere plekken krijgt het dorp een groener gezicht. Wethouder Rosemarijn Dral: "De coalitie heeft de ambitie uitgesproken om Oostzaan groener te maken. Daar moeten we dan wel de muntjes voor hebben."

De goede bedoelingen zijn en worden omgezet in concrete acties. Het achterstallige onderhoud wordt buurt voor buurt in overleg met de bewoners aangepakt. Te beginnen in de Glazenmakerstraat, waar een pilotproject is gedraaid. Er zijn bosschages weggehaald en daarmee ontstond een kale ruimte die nodig moest worden ingevuld.

Planten op tafel

Rosemarijn: "We hebben de bewoners uitgenodigd en samen met Sander Muns, procesmedewerker Groen, en onze 'bomendokter' Marco Voogt hebben we bepaald welke planten er moesten komen. Planten op tafel, koffie en gebak erbij. Het was een geslaagde bijeenkomst. En samen met bewoners is alles geplant."

Zieke bomen en struiken

Maar waarom wordt er in Oostzaan zoveel groen verwijderd? Menig inwoner vraagt zich dat af. Sander Muns: "Er is daarover veel commotie ontstaan. Maar we halen niet zomaar iets weg. Het gaat dan om zieke bomen en struiken. En er komt altijd iets voor terug. Na de Glazenmakerstraat is De Brasem aan de beurt geweest. Er staan daar verouderde bomen. Eigenlijk moeten ze weg, maar op verzoek van de bewoners zijn ze gesnoeid; ze moeten immers wel onder de elektriciteitskabels blijven. Ook bij de Kievit en de Grutto zijn we geweest. In de Zonnedauw lag allemaal steen. We hebben daar een haag geplant en boomspiegels en een treurwilg geplaatst. Nu richten we ons op de Rietschoot en de Bloemenbuurt."

Volle aandacht

Het groen in Oostzaan heeft nu de volle aandacht van de gemeente. De plannen zijn gevat in een groenstructuurvisie. Waar nodig wordt ingegrepen. Oostzaan rust op een slappe veenbodem en verzakt. Dat vraagt zo nu en dan om aanpassingen. Ook zie je klimaatveranderingen terug in het groen. Ziektes en plagen die voorheen niet voorkwamen steken de kop op en piekbuien zorgen voor wateroverlast. Allemaal factoren waarop moet worden ingespeeld.

Fleurig en groen

Los daarvan is het sowieso de bedoeling om Oostzaan een fleurig en groen gezicht te geven. Er komen groenvakken op het Zuideinde om een mooie entree te maken. Hetzelfde gebeurt aan het begin van de Kerkstraat, want dat is de entree voor Zaandammers.

Het resultaat van de groene inhaalslag is komend voorjaar te zien. Sander: "Dat wordt een feestje. Dan staat alles in bloei."

Meer berichten