Namens GroenLinks waakt Marja over Het Twiske.
Namens GroenLinks waakt Marja over Het Twiske. ((Foto: Johan W. Koopmans))

'Het is mooi geweest, we moeten zuinig zijn op wat we hebben'

OOSTZAAN - Namens haar partij GroenLinks waakt Marja van der Pol-Gase over Het Twiske, een Natura 2000-gebied en daarmee een beschermde status. Plannen voor boerengolf in de Leers zijn als het aan haar ligt met een motie in de kiem gesmoord. Maar het sein staat alweer op rood, want het Lente Kabinet 2020 staat in de steigers, een groot festival op 30 en 31 mei. "Mensen moeten worden vermaakt. Maar het is mooi geweest. We moeten zuinig zijn op wat we hebben."

Vanaf haar woning kijkt Marja uit over het wuivende riet aan de rand van het Oostzanerveld. Ze geniet er dagelijks van. Het is ook het gebied waar ze als vrijwilliger van Staatsbosbeheer actief is. Marja van der Pol-Gase is begaan met de natuur en ze zet zich graag in voor het behoud daarvan. De rol van fractievoorzitter van GroenLinks Oostzaan past haar daarom als een handschoen. Namens de meest groene politieke partij waakt ze over het wel en wee van flora en fauna in haar omgeving.

Dode dieren gevonden

De alarmbellen begonnen bij haar te rinkelen toen ze hoorde dat op de Leers, gelegen aan de Stootersplas, een parcours voor boerengolf was uitgezet. Marja: "Emmers waren ingegraven en er zijn dode dieren gevonden. Dit past niet in een Natura 2000-gebied. Er hangt daar een nestkast met een torenvalk en de Noordse woelmuis loopt er rond. We hebben dit meteen aanhangig gemaakt en een motie tegen het verlenen van de vergunning ingediend. De aanleg is stilgelegd, maar de verantwoordelijke ondernemer blijft ermee adverteren. Boerengolf heeft geen enkele meerwaarde voor Het Twiske. Het is nu afwachten of de vergunning wordt verleend. We hopen dat dat niet gebeurt."

Lente Kabinet komt eraan

Marja is geen verbitterde natuurfreak die ondernemers principieel dwarszit. Maar ze staat voor de natuur en werpt zich op om Het Twiske te beschermen. Grote zorgen baart nu het jaarlijkse Lente Kabinet, een druk bezocht festival met nationale en internationale artiesten dat over twee dagen - 30 en 31 mei - wordt uitgesmeerd.

Twee dagen in het broedseizoen

Marja: "Het is een groot festival dat al zeven jaar op één dag is gehouden. Nu moeten het twee dagen worden. Maar het is dan wel het broedseizoen. En er wordt dan gezegd dat het 'maar twee dagen zijn', maar nee, het zijn twee wéken. Want eerst komen vrachtwagens aanrijden omdat alles moet worden opgebouwd en na afloop moet alles weer worden afgebroken. Dieren worden gestoord en kunnen twee weken lang geen voedsel zoeken. Er is een natuurtoets gedaan, verplicht voor de vergunningsaanvraag. Maar wij hebben een bericht gehad van Sovon Vogelonderzoek Nederland dat het een ondeugdelijk onderzoek is en dat hier geen conclusie uit getrokken kan en mag worden."

Vliegveld Lelystad

GroenLinks wil dat het festival wordt verplaatst naar de herfst. Of naar het vliegveld van Lelystad. Marja: "Dat zou voor de bezoekers dan weer niet kunnen. Maar bij het Lente Festival staan hier ook auto's uit Frankrijk en België, want ze komen overal vandaan. Die kunnen toch ook naar Lelystad rijden?"

Ook de belofte van de organisatoren om zo veel mogelijk ecologisch te werk te gaan wijst Marja van de hand. "Er komen veel mensen, er is herrie, er is licht. Het kán gewoon niet. Een Natura 2000-gebied is geen festivalterrein. Er komen steeds meer festivals, want mensen moeten worden vermaakt, maar je moet ook kunnen zeggen: het is mooi geweest! We moeten zuinig zijn op wat we hebben."

Marcel van Stigt

Meer berichten