Een mijlpaal in de operatie Doktersbuurt.
Een mijlpaal in de operatie Doktersbuurt. ((Foto: Johan W. Koopmans))

Eerste paal Complex 17 de grond in

OOSTZAAN - Gistermiddag is de eerste paal geslagen van de nieuwbouw van Complex 17 aan de Doctor Boomstraat. De officiële handeling werd verricht door wethouder Rosemarijn Dral, op uitnodiging van de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) en Bouwers Van Braam-Minnesma. Het is het eerste aardgasloze sociale woningproject van Oostzaan.

Op de plek van de twintig oorspronkelijke woningen uit de jaren vijftig komen drieëndertig nieuwe woningen te staan. Het zijn betaalbare sociale huurwoningen en ze zijn aardgasloos. In 2021 worden de woningen opgeleverd en naar verwachting worden ze in de tweede helft van dit jaar in de verhuur gebracht.

Vernieuwing Doktersbuurt

De WOV, die het complex in de jaren zeventig van de NDSM heeft overgenomen, investeert in de vernieuwing van de Doktersbuurt. Nieuwbouw en verduurzaming van de bestaande woningen moeten zorgen voor een opgeknapte Doktersbuurt waar het prettig wonen is. De twintig portiekwoningen hadden hun beste tijd al lang achter de rug. Tocht, vocht en schimmel hadden er vrij spel en het ontbrak aan deugdelijke isolatie. In 2016 is besloten de woningen te slopen en ze te vervangen door nieuwe, eigentijdse woningen.

Het betekende wel dat de huurders tijdelijk moesten verhuizen. Ze zijn daarover in september 2016 geïnformeerd en de WOV is met ze om de tafel gaan zitten om hun woonwensen te bespreken. Een aantal van hen heeft aangegeven uiteindelijk terug te willen keren naar hun vertrouwde adres; andere huurders verhuisden definitief naar een andere woning.

Plannen aangepast

De plannen voor het nieuwe gebouw zijn in 2019 een paar keer aangepast. Uiteindelijk is gekozen voor een vorm met een vereenvoudigde architectuur, die beter aansluit op de bestaande architectuur en stedenbouwkundige opzet van de Doktersbuurt. Geen op zichzelf staande nieuwbouw, maar goed passend in het geheel: een gelijke kleurstelling in stenen op de nieuwbouw en in de steenstrips op de oudbouw. Beetje retro, maar wel nieuw en fris.

Warmtepomp

Na de sloop van de oudbouw zijn de werkzaamheden gestart die het nieuwe gebouw van warmte voorzien. Geen aardgas en cv-ketels, maar warmtelussen en een warmtepomp. Voor de woningbouw uniek in Oostzaan. Boven op het dak van het gehele gebouw komen zonnepanelen die de stroomkosten zullen drukken.

Naast de nieuwbouw is de WOV bezig met de verduurzaming van de oudere woningen. Op deze manier investeert ze in het opknappen van de gehele Doktersbuurt. Het wordt niet alleen veel mooier maar ook duurzamer. Alle huurders profiteren van de lagere energielasten.

'Perfecte start

"Voor Oostzaan zijn we een transitievisie Warmte aan het opstellen, samen met de gemeente en andere partijen," aldus projectleider Jacques Habets. "Een beleidsdocument waarin we gaan beschrijven hoe we willen isoleren en nieuwe energiebronnen willen gaan benutten voor Oostzaan. Ondertussen maken we met het isoleren van de oudbouwwoningen in de Doktersbuurt en het aardgasloos maken van de nieuwbouwwoningen een perfecte start voor Oostzaan."

Meer berichten