(Foto: Pixabay)

Mantelzorgcompliment is vanaf 1 april weer aan te vragen

OOSTZAAN - De gemeente Oostzaan vindt waardering voor mantelzorgers erg belangrijk. Net als voorgaande jaren is het voor mantelzorgers vanaf april weer mogelijk om een financiële tegemoetkoming te ontvangen.

Het Mantelzorgcompliment is een blijk van waardering vanuit de gemeente voor mantelzorgers in Oostzaan. Aanvragen kan als degene aan wie de mantelzorg wordt verleend ook in Oostzaan woont. Het bedrag is naar eigen inzicht te gebruiken, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke onkosten, bloemen, een eigen verwendag of uit eten. Vorig jaar aangemeld voor het Mantelzorgcompliment? Dan moet dat dit jaar opnieuw.

Mantelzorgers zijn belangrijk

Mantelzorgers verlenen langdurig zorg aan een naaste, bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn belangrijk. Voor het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners in Oostzaan en om familieleden, vrienden en kennissen met een beperking te laten participeren in de eigen buurt of woonomgeving.

Wanneer en hoe aanvragen?

Het Mantelzorgcompliment is vanaf 1 april tot 1 september 2020 aan te vragen via het digitale aanvraagformulier op de website van de SMD Zaanstreek Waterland, misschien beter bekend als Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland: www.desmd.nl.

Onder het kopje 'Oostzaan en mantelzorgondersteuning' staat meer informatie over het Mantelzorgcompliment, waaronder de voorwaarden en een link naar het aanvraagformulier. De consulenten van de SMD ontvangen de aanvragen en toetsen steekproefsgewijs of de aanvraag terecht is gedaan.

Vragen?

Vragen? Bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur met het hoofdkantoor van de SMD op 075-2060011. Lukt het invullen via de website niet, neem dan ook telefonisch contact op. Dan wordt de aanvraag telefonisch doorgenomen.

Meer berichten