Impressie van Breekoever.
Impressie van Breekoever. ((Foto: aangeleverd))

Alternatief bouwplan voor Breekoever

LANDSMEER - Het Comité Mooi aan de Breek, dat door zevenenveertig Landsmeerders wordt vertegenwoordigd, is bijna drie jaar in gesprek met de gemeente over de nieuwbouwplannen van de laatste fase van de Breekoever, oftewel het Noordblok.

"Het laatste plan kan beter en mooier", zegt het Comité dat samen met architecten tot een alternatief plan is gekomen. "Het resultaat is een geheel nieuwe kijk en visie op het plan, beter in lijn met de beleidsdoelstellingen van de gemeente en aantrekkelijker voor het hele dorp. Onlangs presenteerde het Comité dit nieuwe plan tijdens de raadsvergadering en ten overstaande aan het voltallige college van wethouders en burgemeester.

Buurt en water

De Breekoever is een dorpsuitbreiding in Landsmeer. De laatste fase moet nog gebouwd worden. "In het alternatieve plan van gepresenteerd door het Comité wordt het ruimtelijke karakter van dit mooie stukje Landsmeer benadrukt. Tevens is er voor de kinderrijke buurt goed rekening gehouden met een plek waar kinderen kunnen spelen en waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Met het alternatieve plan voor de Breekoever wil de buurt de relatie met het water, die zo kenmerkend is voor de plek, behouden en waar mogelijk versterken. Bewegend door de wijk zou je terloops verschillende aantrekkelijke uitzichtpunten tegen moeten komen."

Parkachtig

"De oplossing waar in samenspraak met de buurt voor gekozen is, is een parkachtige omgeving met een aantal woongebouwen. Deze parkwoningen hebben geen of weinig eigen tuin maar delen de openbare ruimte.
Hierdoor blijft er ruimte over voor gemeenschappelijke ruimte waar speelgelegenheid en ontmoetingsplaats voor jong en oud gesitueerd kan worden. Door woningen te stapelen kunnen er zichtlijnen naar het water toe vrijgehouden worden. De woongebouwen hebben een maximale nokhoogte als die van de bestaande woningen. Steigers versterken de relatie met het water en bieden toegevoegde waarde voor het hele dorp."

Het Comité roept Landsmeerders met vragen of ideeën over dit gebied op om contact op te nemen met de woordvoerders van Comité Mooi aan de Breek via breekoever@gmail.com.


Meer berichten

Fotoseries