Artist Impression van de vijf te plaatsen ecolodges.
Artist Impression van de vijf te plaatsen ecolodges. (Impressie: Gemeente Oostzaan)

Geen vakantiedorp in het Twiske?

OOSTZAAN - In het gemeentehuis van Oostzaan, Kerkbuurt 4, wordt aankomende maandag 25 maart van 19.30 tot 23.00 uur vergaderd door de gemeente Oostzaan. De vergadering gaat over de vraag of de gemeente het bestemmingsplan wil wijzigen voor de toekomstige 'camping' rondom Twiske Haven. Iedereen is van harte uitgenodigd om tijdens deze avond zijn of haar visie hierop te delen.

Na akkoord voor de camping beslist de gemeenteraad van Oostzaan of zij het bestemmingsplan gaat aanpassen. Ondertussen neemt, met steeds meer verkeer en bebouwing ten koste van de natuur, de druk op dit gebied toe. Stichting Hart voor het Twiske en Platform Twiske geen pretpark maken bezwaar tegen de plannen voor een 'camping'. De twee organisaties willen dat het beleid wordt afgestemd op de natuur en roepen betrokkenen/omwonenden op om ook bezwaar te maken en te kiezen voor rust en ruimte in dit gebied.

Bezwaar

José Berkhof van Platform Twiske geen pretpark en Oliver Tan van Hart voor het Twiske maakten donderdag 21 maart bij Recreatieschap Twiske-Waterland hun bezwaar kenbaar. "Er verrijst een vakantiecomplex!" is de conclusie die Platform Twiske geen pretpark en Stichting Hart voor het Twiske uit de plannen trekken. "Het Twiske is een groene oase in verstedelijkt gebied. Het ontvangt twee tot drie miljoen bezoeken en de meeste mensen komen er voor hun rust. Het is ook een beschermd natuurgebied en valt sinds 2013 onder de strenge Europese Natura 2000-richtlijn. Daar passen geen vakantiehuisjes in en ook geen duizenden festivalbezoekers die twee nachten komen kamperen!"

Vakantiedorp

Berkhof licht het bezwaar toe: "Bij de pachtovereenkomst van Twiske Haven zou een toezegging zijn voor een camping met vijfentwintig tenten. Er verrijst nu echter een vakantiedorp. Uit de plannen die 11 maart jongstleden aan de commissie van Oostzaan zijn gepresenteerd blijken de beoogde vijftien 'ecolodges' vakantiehuisjes van 4 x 10 meter te zijn. Ook de 'safaritenten' zijn in feite huisjes met wanden van doek. Rond de haven ontstaat een vakantiepark met permanente bebouwing. Dat legt druk op de kwetsbare natuur. Net als festival 'Welcome to The Future', dat 23.000 mensen trekt en ook nog wil overnachten."

Natuurwaarden

Vanwege de natuurwaarden mag er volgens de huidige verordening in buitengebied niet gebouwd en overnacht worden. Vanaf de oprichting is in het Twiske alleen dagrecreatie toegestaan. "Dat is niet voor niets, want het Twiske herbergt enkele zeldzame roerdompen", weet Berkhof. "Ook broeden er de snor, blauwborst, rietzanger, roodborsttapuit, watersnip, visdief en rietzanger. Tevens groeien er beschermde plantensoorten als de welriekende nachtorchis en de veenmosorchis."

Consequenties

"Het Twiske wordt vaak een 'recreatiegebied' genoemd, maar het is ook een 'beschermd natuurgebied'. Daar zitten consequenties aan", aldus Oliver Tan van Hart voor het Twiske, "want volgens de statuten van 1985 gaat het niet alleen om 'het ontwikkelen van recreatiemogelijkheden', maar ook om het behoud en ontwikkeling van het natuurlijk milieu."

Sinds 2013 valt het Twiske onder het Natura 2000-netwerk van beschermde natuurgebieden, dat door Europa werd ontwikkeld om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. "Eigenlijk mag er helemaal niets meer in het Twiske. Het is een beschermd natuurgebied", zegt Bernard Ebbelaar van de Wetlandwacht.

Het Twiske ligt ten noorden van Amsterdam en behoort tot de gemeenten Landsmeer en Oostzaan. Het dankt zijn naam aan het gelijknamige riviertje.

Yvette van der Does
Meer berichten

Fotoseries