Woning voor de huiszwaluw

OOSTZAAN - Vogelbeschermingswacht Zaanstreek heeft nieuwe huiszwaluwnesten opgehangen aan de daklijst van vijftien huizen in Oostzaan.

Dit werd mogelijk gemaakt door een gift van 500 euro van het Platform Veenweidegebieden ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig jubileum van de Vogelwacht. Het geld moest ten goede komen aan de huiszwaluw.

Besloten werd kunstnesten op te hangen want tijdens droge zomers lukt het de huiszwaluw, door gebrek aan geschikte modder, niet altijd om zelf een goed nest te maken. Hierdoor zijn vorig jaar in Oostzaan meerdere uitgedroogde nesten, soms met jongen en al, naar beneden gevallen. Huiszwaluwen broeden graag dicht bij elkaar. Daarom werd in de buurt van plekken waar jaarlijks al huiszwaluwen broeden (Kerkstraat, Kerkbuurt, Noordeinde en De Haal) gezocht naar geschikte huizen. Bewoners werd gevraagd of ze geïnteresseerd waren met als resultaat vijftien enthousiaste reacties.

Elk jaar telt de Vogelwacht het aantal huiszwaluwnesten in Oostzaan. De Vogelwacht hoopt dat met deze actie meer huiszwaluwen tot broeden komen in Oostzaan en hoopt andere huiseigenaren te inspireren zelf ook een kunstnest op te hangen.

Meer berichten

Fotoseries