Gezocht: vrijwilligers preventief huisbezoek Oostzaan

  Nieuws

OOSTZAAN - Vrijwilligers preventief huisbezoek houden gesprekken met ouderen om hen te informeren over de voorzieningen in Oostzaan en vragen te stellen over hoe het nu met hen gaat en wat zij belangrijk vinden.
Ouderen vormen een steeds grotere groep binnen Oostzaan. Mensen leven langer en blijven ook langer thuis wonen, ook de zorgbehoevende ouderen. Om erachter te komen wat de ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen is preventief huisbezoek opgezet in opdracht van de gemeente. Dit wordt gedaan aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. De vrijwilliger maakt zelf een afspraak voor het huisbezoek. Zo bepaalt de vrijwilliger zelf wanneer en hoe vaak er een huisbezoek wordt gedaan. De vrijwilliger wordt ingewerkt en krijgt regelmatig deskundigheidsbevordering.
Wat wordt er gevraagd van een vrijwilliger:
•   heeft affiniteit met de doelgroep
•   kan zich in de situatie van de ouderen inleven
•   heeft een positieve basishouding
•   houdt zich aan afspraken
•   kan goed luisteren
•   beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
•   waarborgt de privacy van de bezochte personen
•   aanvaardt de grenzen die preventief huisbezoek stelt.
Stichting Hulpdienst Oostzaan (SHO) zoekt voor deze functie enthousiaste vrijwilligers. Interesse of meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw C. Molenaar, telefoon 075 - 684 3670, cormolenaar@gmail.com.

Meer berichten

Fotoseries