Collegeprogramma Oostzaan gepresenteerd

  Nieuws
Het collegeprogramma wordt overhandigd. (Foto: aangeleverd)
Het collegeprogramma wordt overhandigd. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

OOSTZAAN - Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdagavond 11 september het collegeprogramma voor de komende vier jaar gepresenteerd en aan de raad aangeboden. In het programma 'Daadkrachtig aan de slag voor Oostzaan' staan de belangrijkste voornemens en afspraken over het beleid dat de gemeente de komende vier jaar gaat voeren. 24 september zal de gemeenteraad het collegeprogramma in de commissievergadering bespreken.
Sinds eind mei van dit jaar heeft de gemeente een nieuw college van burgemeester en wethouders. Zij hebben gezamenlijk doelen en activiteiten bepaald voor de komende vier jaar. De belangrijkste onderwerpen waar het college zich mee bezig gaat houden zijn de volgende:
•   Meer gedifferentieerde en duurzame woningen realiseren, koop en (sociale) huur voor oud en jong, met behoud van het dorpsaanzicht.
•   Het ‘wonen op vaders erf’ mogelijk maken in het Lint. Hiermee wordt het mogelijk dat binnen de bestaande percelen met een woonhuis een starterswoning gebouwd kan worden.
•   De verkeersveiligheid verbeteren door een herinrichting van het Lint en door het sluipverkeer terug te dringen.
•   De mogelijkheid onderzoeken om meer en vaker handhavers (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) in te zetten.
•   Een masterplan opstellen voor duurzaam behoud van het Oostzanerveld.
•   Het actualiseren van het jeugdbeleid in samenspraak met zoveel mogelijk jongeren in Oostzaan.
•   De bibliotheek moderniseren.
•   Een integrale aanpak binnen het sociaal domein ontwikkelen en uitvoeren. Maatwerk en preventie staan daarbij voorop.
•   Verbeteren van de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de zorgloket(ten).
•   Het doorontwikkelen van de jeugdhulp met aandacht voor lokaal maatwerk en vanuit de gedachte één gezin, één aanpak.
•   Gemeente Oostzaan wil bestuurlijk zelfstandig blijven. Dat kan alleen door goed samen te werken met de regiogemeenten.
Over belangrijke onderwerpen gaat het college graag het gesprek aan met de inwoners, bedrijven en instellingen en raadsleden. Wie het (volledige) programma wil lezen kan terecht op www.oostzaan.nl, zoekterm ‘collegeprogramma 2018-2022’.

Meer berichten