Klazien Hartog en Evan Stache.
Klazien Hartog en Evan Stache. ((Foto: Pim Beudeker))

Waterbeheer en Radio 9

OOSTZAAN - Klazien Hartog en Eva Stache waren afgelopen week op bezoek bij Radio 9 in Oostzaan. Beiden staan als kandidaat voor de Waterschapsverkiezingen op de lijst van Groen, Water en Land (GW&L).


GW&L is een waterplatform en geen politiek partij. Of zoals Klazien zegt: "Politiek hoort niet thuis in een waterschap. Een waterschap is opgericht met een heel functionele taak en kent daarom een monistisch stelsel, je doet het samen. Dat is niet te vergelijken met de politiek, dat een dualistisch stelsel kent. Daar controleert de raad de wethouder. Het is ook een belangenorganisatie en kent één functionele taak: schoon water in combinatie met droge voeten." GW&L is in 2008 opgericht toen de waterschappen de verandering ondergingen van een personen naar een lijsten stelsel en heeft 48 kandidaten. Hiervan staan de 24 mannen en 24 vrouwen om en om op de lijst. Een bewuste keuze. De kandidaten wonen verspreid over het gehele gebied. En het is een brede vertegenwoordiging voor wat betreft kennis. Eva is met name door haar kennis van stedelijke gebieden in deze organisatie terecht gekomen. Eva: "Je hebt groen in de stad nodig. Je kan het water in de stad niet op de juiste plek krijgen als je het niet verpakt in groen." Volgens Eva en Klazien neemt de klimaatverandering snel toe. "De temperatuurstijgingen die men had voorzien voor 2025-2030 hebben we nu al bereikt. In het gebied van het waterschap wonen we met 1,1 miljoen mensen onder het zeeniveau, waterbeheersing is dus essentieel. Water vasthouden als het valt en in droge periodes gebruiken. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) was het eerste waterschap dat met vegetatie daken 25% van het water kon vasthouden.
Belangrijk is te onderkennen dat water niet stopt bij de erfgrens, de dorpsgrens of de stadsgrens. Samenwerking met het waterschap is essentieel en een waterschap verdient meer aandacht. Daarom is het belangrijk dat u 20 maart uw stem gaat uitbrengen."

Meer berichten