Mantelzorgcompliment 2018 Oostzaan

  Nieuws

OOSTZAAN - Mantelzorgers zijn belangrijk! Voor het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners in Oostzaan en om familieleden, vrienden en kennissen met een beperking te laten participeren in de eigen buurt of woonomgeving. Het Rijk heeft enkele jaren terug het mantelzorgcompliment in het leven geroepen. Als een blijk van waardering voor mantelzorgers. Ook dit jaar geeft Gemeente Oostzaan die blijk van waardering via het mantelzorgcompliment.
"Met het compliment willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de mantelzorger. Uit een rondvraag bleek vooral behoefte te zijn aan een geldbedrag, in plaats van bijvoorbeeld een activiteit of cadeaubon. Het compliment in Oostzaan is en blijft daarom een financiële tegemoetkoming. Het geldbedrag is door mantelzorgers naar eigen wens in te vullen: De noodzakelijke onkosten, bloemen, een eigen verwendag of uit eten. Het is aan u", aldus de gemeente. Het mantelzorgcompliment is aan te vragen via het digitale aanvraagformulier op www.smdzw.nl. Onder de kop Oostzaan en mantelzorgondersteuning is meer informatie te vinden en een link naar het aanvraagformulier. De aanvraag moet gedaan worden bij de gemeente waar de zorgvrager woont en vóór 1 september.
Wie het formulier liever met ondersteuning invult kan op de dinsdag- en donderdagochtend terecht bij het servicepunt WWZ in het gemeentehuis. Medewerkers van het servicepunt kunnen dan helpen met het invullen van het formulier. Een aanvraag op papier doen kan door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland benaderen voor een papieren versie ‘aanvraag mantelzorgcompliment Oostzaan’. Te bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur op 075-2060011 of via email: w.lam@smdzw.nl. De SMD is verhuisd naar Pieter Lieftinckweg 2, 1505 HX Zaandam.

Meer berichten