De huiszwaluw is er weer

  Nieuws
Een nest van de huiszwaluw. (Foto: aangeleverd)
Een nest van de huiszwaluw. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

OOSTZAAN - Na een lange reis vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika, zijn de huiszwaluwen weer terug in ons land om hier te broeden en hun jongen groot te brengen. Huiszwaluwen zijn echte cultuurvolgers. Ze maken hun nesten van klompjes modder onder dakranden in steden en dorpen. Het zijn goede vliegers. Met hun korte gevorkte staart kunnen ze uitstekend manoeuvreren. Het zijn ware luchtacrobaten. Op mooie zomerdagen is hun vrolijke gekwetter duidelijk te horen, prrit prrrit.
Het aantal huiszwaluwen is sinds 1970 met 80 procent afgenomen. Gelukkig lijkt verdere achteruitgang de laatste jaren te zijn gestopt. De grote afname van het aantal huiszwaluwen is te wijten aan een sterke vermindering van hun voedsel (vliegende insecten), het verdwijnen van geschikte nestlocaties en het gebrek aan modderpoelen.
Wat kunnen wij zelf doen om huiszwaluwen te beschermen?
- Laat oude nesten zitten, want die worden vaak opnieuw gebruikt en trekken andere zwaluwen aan.
- Houd plekken waar huiszwaluwen hun modder halen nat. U kunt ook zelf een modderpoel maken, liefst niet verder dan 200 meter van hun nest.
- Hang kunstnesten op direct onder de dakrand, liefst op het noorden of oosten. Een witte daklijst vergroot de kans dat ze gaan nestelen.
Mocht men overlast ervaren van de uitwerpselen dan is dit te verhelpen door ongeveer 50 centimeter onder de nesten een plankje te bevestigen. Als men tussen het plankje en de muur een ruimte van 3 cm vrijhoudt, voorkomt men dat de zwaluwen onder het plankje gaan nestelen. Om te kijken hoe het met de huiszwaluw in Oostzaan gaat, telt de Zaanse Vogelwacht elke zomer de nesten. Vanaf de weg kunnen zij niet alles zien. Daarom vragen zij om te waarschuwen als men nesten weet te zitten? Een oud gezegde luidt: ’Daar waar een zwaluw zijn nest bouwt, zal voorspoed heersen en zal de bliksem niet inslaan.’ Nou, wat wilt u nog meer? Nesten melden kan bij Tineke Prins (t.g.prins@xs4all.nl) en Koosje Lever (c.j.lever@upcmail.nl).
Meer weten? Zie www.vogelbescherming.nl.

Meer berichten