Siefko Julius heeft zijn functie als wethouder beëindigd

  Nieuws
Siefko Julius wethouder af. (Foto: Gemeente Oostzaan)
Siefko Julius wethouder af. (Foto: Gemeente Oostzaan) (rodi.nl)

OOSTZAAN - Siefko Julius heeft per 3 mei zijn functie als wethouder bij de gemeente Oostzaan beëindigd. 3 april liet Siefko Julius het college en de raad weten zich volledig te willen richten op het raadslidmaatschap voor D66 en niet te kiezen voor de combinatie van demissionair wethouder én raadslid in een eenmansfractie. Het gemeentebestuur respecteert zijn besluit en dankt Siefko Julius voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren, zijn constructieve bijdragen en de behaalde resultaten.

Siefko Julius werkte sinds 29 augustus 2016 als wethouder bij de gemeente Oostzaan. "Ik heb mijn werk als wethouder met veel plezier en in goede samenwerking met de raad, het college en de ambtenaren gedaan. Ik ben blij dat ik een belangrijke bijdrage aan de bestuurlijke stabiliteit in Oostzaan heb kunnen leveren en sluitende meerjarenbegrotingen heb kunnen presenteren met gezonde gemeente financiën. De uitbreiding van de Noorderschool in de komende zomer staat op stapel en de eerste stappen richting nieuwbouw van De Rietkraag zijn gezet. De kadernota Burgerparticipatie is door de raad goedgekeurd. Sociale zaken, armoedebeleid en schuldhulpverlening zijn met succes weer in eigen beheer genomen. De contacten met de lokale ondernemers over mogelijkheden voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt verlopen nu goed. Gezien de breed ervaren waardering in de organisatie en de Oostzaanse samenleving kijk ik met veel genoegen terug op mijn periode als wethouder. Voor ik wethouder werd was ik, sinds 2009, betrokken bij de gemeenteraad en sinds 2014 als D66-raadslid en fractievoorzitter. Nu ga ik mij vol enthousiasme richten op het werk als D66-raadslid in het belang van Oostzaan", aldus Siefko Julius.

Afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen van Siefko Julius als wethouder? Een ieder is dinsdag 29 mei uitgenodigd van 16.30 tot 18.00 uur, in de Try Out in Oostzaan.
Wethouder Rosemarijn Dral neemt waar

Tot er nieuwe wethouders benoemd worden, die samen het nieuwe college vormen, neemt wethouder Rosemarijn Dral de portefeuilles van Siefko Julius waar. De onderwerpen in deze portefeuille zijn: financiën, onderwijs, dierenwelzijn, buurt- en wijkgericht werken, burgerparticipatie, inkomensvoorziening en participatiewet, werkgelegenheid en bedrijvigheid, lokale economie, cultuur en de KunstGreep.

Meer berichten