Huurder? Wellicht geld terug!

  Nieuws
Huurdersvereniging Oostzaan. (Foto: JWvD)
Huurdersvereniging Oostzaan. (Foto: JWvD) (rodi.nl)

OOSTZAAN - Huurdersvereniging Oostzaan (HVO) wil de huurders in Oostzaan wijzen op het bericht van de landelijk Woonbond. Op de website van de Woonbond wordt vermeld dat huurders die in de jaren 2013 tot en met 2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen mogelijk aanspraak kunnen maken op een terugvordering van de extra huurverhoging bij de belastingdienst.

De site van de Woonbond meldt het volgende: "De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade door ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd." De uitspraak is van toepassing op dit specifieke individuele geval, maar mogelijk kunnen meerdere mensen aanspraak hierop maken. De Woonbond heeft een modelbrief opgesteld en een rekenhulp waarmee de eventuele vergoeding kan worden berekend. Van belang is om voor 1 juli actie te ondernemen vanwege de verjaringstermijn voor in ieder geval het eerste jaar. Meer informatie is te vinden op de website van de Woonbond.

Meer berichten