Mantelzorgcompliment 2018 voor mantelzorgers in Oostzaan

  Nieuws
Mantelzorgcompliment (Foto: archief)
Mantelzorgcompliment (Foto: archief) (rodi.nl)

OOSTZAAN - Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk om een financiële tegemoetkoming te ontvangen voor de mantelzorger. Een mantelzorger is iemand die langdurig zorg verleent aan een naaste, bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn belangrijk! Voor het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners in Oostzaan en om familieleden, vrienden en kennissen met een beperking te laten participeren in de eigen buurt of woonomgeving.
Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers. In gemeente Oostzaan is het een financiële tegemoetkoming. Het bedrag kan de mantelzorger naar eigen inzicht gebruiken, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke onkosten, bloemen, een eigen verwendag of uit eten. Het budget wordt verdeeld over het aantal aanvragers, dus de hoogte is vooraf niet bekend. Iedereen moet het mantelzorgcompliment elk jaar opnieuw aanvragen.
Het mantelzorgcompliment is aan te vragen via het digitale aanvraagformulier op de website van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland (SMD) www.desmd.nl. Onder de kop Oostzaan en mantelzorgondersteuning is meer informatie en een link naar het aanvraagformulier te vinden. De aanvraag moet gedaan worden bij de gemeente waar de zorgvrager woont. Het mantelzorgcompliment is aan te vragen tot 1 september.
Voor vragen of hulp bij het invullen kan iedereen elke dinsdagochtend en donderdagochtend terecht bij het Servicepunt WWZ in het gemeentehuis. De medewerkers van het Servicepunt helpen bij het invullen van het formulier. Er is ook een papieren versie te verkrijgen bij de SMD, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 075-2060011 of stuur een e-mail naar w.lam@smdzw.nl.

Meer berichten