Herstel Biksteenmolen vordert

  Nieuws
De Vlijt wordt volop gerestaureerd. (Foto: JWvD)
De Vlijt wordt volop gerestaureerd. (Foto: JWvD) (rodi.nl)

OOSTZAAN - Het herstel van Biksteenmolen de Vlijt, welke staat op een eilandje aan de Dr. Keijzerstraat, vordert gestaag. Na de overdracht van de Gemeente in november 2016 aan de Stichting Behoud Biksteenmolen kreeg deze snel te maken met een forse tegenslag. Een flinke storm sloeg in februari vorig jaar de kap en de wieken van het molenlichaam af. Maar dankzij de hulp van vrijwilligers, donateurs en enkele sponsors vindt herstel van deze unieke molen plaats.
In 2017 zijn door de firma Witbaard palen geheid en is een nieuwe betonnen fundering gelegd. Zo staat de molen weer stevig op zijn vesten. Dank zij de inzet van enkele vrijwilligers is het molenhuis weer recht gezet. Inmiddels zijn door het Houtbedrijf de Vries de kozijnen van de westgevel vervaardigd. Ook is er rond het molentje een stevig en goed begaanbaar straatje aangelegd. Het gehele eilandje waarop de nodige wildgroei stond is gecultiveerd en enkel schapen hebben in de afgelopen maanden het gras kort gehouden.

Renovatie van de gevel

Door de huidige droogte is het thans zo kort dat de schapen maar even terug gehaald zijn, maar zodra het gras weer groeit komen zij daar weer staan grazen. In de afgelopen week is onder extreme hitte de westelijke gevel geheel gerenoveerd en zijn de drie kozijnen geplaatst. Het geheel staat thans nog in de grondverf maar wordt spoedig door (Oost)Zaans groen vervangen. De Stichting is dankbaar voor de voortgang. En met name blij met de support van vrijwilligers, de bijdragen van donateurs, particuliere giften en door sponsoring van materialen. Gebleken is dat het molentje – mede ook door de vele trouwfoto’s uit het verleden waar het molentje als achtergrond diende - op veel sympathie vanuit de Oostzaanse gemeenschap kan rekenen. De volgende stappen van herstel zijn dan ook het herstellen van de stelling, de kap en uiteindelijk de wieken. Vrijwillige bijdragen zijn nog steeds van harte welkom om de molen verder te restaureren. Het rekeningnummer is NL83RABO0125181620 t.n.v. Stichting Instandhouding Biksteenmolen de Vlijt.

Meer berichten