Tien jaar Huttenbouw Oostzaan - Rob van Laere al 10 jaar burgemeester van het Houten Dorp

  Nieuws
Rob (met keten) en Rob, de twee burgemeesters van het Huttendorp. (Foto's: JWvD)
Rob (met keten) en Rob, de twee burgemeesters van het Huttendorp. (Foto's: JWvD) (rodi.nl)

door JACK WOESTENBERG
OOSTZAAN - Het begon allemaal in 2008, wat te doen in de laatste week van de vakantie. Over het algemeen zijn kinderen en ouders in die laatste week terug van de welverdiende rust. Maar de hele dag om het huis heen hangen óf de godganse dag gamen is niet echt een optie. Een ambacht leren die laatste week, dat was een superidee. De IJsclub werd bereid gevonden om de grond af te staan voor dat weekje. Uit alle hoeken en gaten kwamen er pallets en op maandag worden dan de jongeren ingeschreven om gezamenlijk een dorp te bouwen.
Zagen, spijkeren, sjouwen en bovenal samenwerken, dat is het uitgangspunt om tot een huttendorp te komen. Rob van Laere, omringd door een grote schare trouwe vrijwilligers, zorgt er al tien jaar voor dat de kids een geweldige week hebben. In de loop der jaren zijn er wel wat aanpassingen geweest, maar eigenlijk komt het elk jaar op hetzelfde neer. Er moet een hut, of zelfs een huis of villa, gebouwd worden. Er waren jaren van enorme groepen kinderen, het hele veld stond vol en er waren jaren waar het allemaal relatief overzichtelijk was. Ook dit jaar was het een wat kleinere groep, maar wel een met energie voor een heel dorp. Dit jaar werkte het weer enorm mee. Niet té heet, maar wél droog. Ook dat is wel eens anders geweest. Een burgemeester die, tijdens de keuring van het Dorp, tot aan de scheenbenen wegzakte in de IJsbaanprut, omdat het onophoudelijk geregend had. Burgemeester Meerhof had er zijn lieslaarzen voor aangetrokken. Laarzen die hij nog had uit de tijd dat hij gedeputeerde was.


Slapen en afbranden

In de loop der jaren is er al een behoorlijk aantal keurmeesters geweest, makelaars, brandweermannen, wethouders en burgemeesters. Maar altijd onder aanvoering van Rob van Laere, die trots 'zijn' dorp toonde aan de notabelen. Altijd werden de hutten goedgekeurd om er een nachtje in door te brengen. Als het weer tenminste meewerkte, want ook dat is wel eens mislukt. De goedgekeurde hut kon worden betrokken, de bedden opgemaakt en ook al sinds jaar en dag kregen de bewoners een klein presentje, een zaklantaarn of iets dergelijks. Dit jaar met het opschrift 10 jaar Huttenbouw Oostzaan. Na een zo goed als slapeloze nacht kan er dan de volgende dag worden begonnen met het afbreken van de hutten en sedert een aantal jaren gaat dan de fik in de stapel houten pallets. En zo wordt dan de week op het laaiende manier afgesloten. Op de vrijdag wordt het veld weer 'schoon' opgeleverd en pas dan kunnen de scholen weer beginnen. Zo werkt het in Oostzaan en zo zal het in de volgende decennia ook wel blijven.

Meer berichten