College Oostzaan presenteert sluitende begroting

  Nieuws

OOSTZAAN - Het college van B&W van Oostzaan presenteert een sluitende begroting voor 2019. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college, die op het collegeprogramma 2018-2022 is gebaseerd. Deze begroting geeft weer welke beleidsdoelstellingen het college wil halen, welke acties daarvoor nodig zijn en de financiële consequenties daarvan. Het college is content met deze begroting.

Wethouder financiën Rob Monen: "In de begroting vertalen we de ambities van het nieuwe college naar concrete acties die in 2019 worden ingezet. Hierbij hebben we als uitgangspunten dat de lasten voor onze inwoners en ondernemers beperkt blijven en dat we een sluitende begroting presenteren. Het college is er trots op dat we door verantwoorde keuzes te maken onze ambities kunnen waarmaken met de beschikbare middelen."

Behandeling in de raad

5 november 2018 is er een besluitvormende raadsvergadering om de definitieve begroting vast te stellen. Deze raadsvergadering begint om 17.00 uur in het gemeentehuis van Oostzaan in de KunstGreep. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Wilt u inspreken? Dan kan dat op 15 oktober tijdens de commissievergadering. Dit moet dan vóór 15 oktober 15.00 uur gemeld bij de griffie via griffie@oostzaan.nl of via 075-6512100. De meerjarenbegroting 2019-2022 is te zien via bit.ly/Begroting2019OZ of via oostzaan.begrotingsapp.nl.

Meer berichten