Aan de bewoners op en rond het parkoers. Dr. Boomstraat, Dr. de Boerstraat, Dr. Scharffstraat en Bartel Jacobszstraat

  Sport

OOSTZAAN - Op zondag 4 augustus 2019 organiseert Stichting Komité Wielerronde Oostzaan in samenwerking met de Zaanse wielerclub D.T.S. de 47e Wielerronde van Oostzaan. Voor het houden van deze ronde is er toestemming gekregen van het college van B&W van de gemeente Oostzaan. Tussen 9.00 en 18.00 uur zullen er een drietal wedstrijden worden verreden op en rond het parkoers Dr. Boomstraat, Dr. de Boerstraat, Dr. Scharffstraat en Bartel Jacobszstraat.

Om er voor te zorgen dat deze wielerronde een geslaagde happening zal worden, wordt er ook dit jaar weer een beroep op uw zeer gewaardeerde medewerking gedaan. Op de dag van de ronde zijn, zowel het parkoers als de tussenliggende straten, vanaf 9.00 uur, voor al het rijverkeer afgesloten. De afsluitingen zullen gehandhaafd blijven tot alle wedstrijden zijn beëindigd.

Er wordt u daarom vriendelijk verzocht om, indien u in het bezit bent van een auto en/of aanhanger, uw voertuig(en) tussen de aangegeven tijden een andere parkeerplaats te parkeren. Houdt er echter wel rekening mee dat er in verband met opbouwwerkzaamheden op zaterdag 3 augustus vanaf 12.00 uur een parkeerverbod geldt voor de parkeerplaatsen tussen de Dr. Keijzerhof en de Dr. Boomstraat en tussen Dr. Keijzerstraat 24 en de Dr. Boomstraat.

Veiligheid voor alles

In verband met de veiligheid van u, uw gezin en de deelnemende renners geldt ook dit jaar de kreet; kinderen aan de hand, honden aan de band en kleine huisdieren in de mand. Aldus Stichting Komité Wielerronde Oostzaan.

Meer berichten