De Wet gedeeltelijk verbod gezicht-bedekkende-kleding gaat 1 augustus van kracht.
De Wet gedeeltelijk verbod gezicht-bedekkende-kleding gaat 1 augustus van kracht. ((Foto: Adobe Stock))

Wet gedeeltelijk verbod gezicht-bedekkende-kleding

REGIO - De Wet gedeeltelijk verbod gezicht-bedekkende-kleding treedt 1 augustus in werking. Nederlanders moeten zeker vijf dingen weten over deze wet.

  1. In een vrij land als Nederland heeft iedereen in principe het recht om zich naar eigen inzicht te kleden, wat anderen daar ook van vinden.

  2. Die vrijheid wordt, door deze nieuwe wet, begrensd op bepaalde plaatsen waar het noodzakelijk is dat men elkaar kan herkennen en aankijken. Dit is in gebouwen van de overheid, de zorg, het onderwijs en in het openbaar vervoer.

  3. Gezicht-bedekkende-kleding is kleding die het gezicht geheel bedekt of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn. Hieronder vallen onder andere motorhelmen, bivakmutsen, nikabs en boerka's.

  4. Wie op deze locaties toch gezicht-bedekkende-kleding draagt, kan verzocht worden de gezicht-bedekkende-kleding af te doen of de locatie te verlaten. Ook kan de politie worden ingeschakeld en kan de persoon met de gezicht-bedekkende-kleding een boete krijgen.

  5. Gezicht-bedekkende-kleding is op locaties wel toegestaan als dat nodig is voor een sport, het werk of bij evenementen en feesten.

In de gemeente Opmeer betekent dit dat niemand gezicht-bedekkende-kleding mag dragen in de gemeentehuizen, basisscholen, bij huisartsen en andere zorgverleners en het streekvervoer.

Meer berichten