Marijke Schipperheyn, Lida Odie, Anne-Marie van Straaten en Anneke Molenaar schrijven ook brieven naar autoriteiten. Doe met hen mee!
Marijke Schipperheyn, Lida Odie, Anne-Marie van Straaten en Anneke Molenaar schrijven ook brieven naar autoriteiten. Doe met hen mee! ((Foto: vincentdevriesfoto.nl))

Schrijven voor jongeren tijdens Write for Rights in De Weere

DE WEERE - De Internationale Dag van de Rechten van de Mens vindt 10 december plaats. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie en schrijven brieven voor degenen die onrecht is aangedaan. Tijdens de Write for Rights besteedt Amnesty International speciale aandacht aan kinderen en jongeren.

Wie ook graag een brief wil schrijven kan zaterdag 7 december naar de pastorie, Driestedenweg 1 In De Weere komen. De schrijfmiddag van de werkgroep M.O.V. begint om 14.00 uur. "Iemand kan voorbeeldbrieven overschrijven om autoriteiten op te roepen de jongeren die onrecht is aangedaan te steunen en te helpen in hun strijd voor betere leefomstandigheden", laat Anneke Molenaar weten.

Moses Akatugba

In 2005 werd de toen 16 jarige Moses Akatugba in Nigeria opgepakt op verdenking van het stelen van telefoons. Hij werd gevangengezet, gemarteld en ter dood veroordeeld. Hulp kwam en in 2014 schreven mensen tijdens Write for Rights wereldwijd massaal voor zijn vrijlating. Met succes: Akatugba kwam uiteindelijk in 2015 vrij. "Ik ken deze mensen niet, ik heb hen nooit ontmoet, maar toen ik om hulp schreeuwde, kwamen ze massaal in actie om mij te redden. Ik heb voor hen gebeden en beloof me in te gaan zetten voor slachtoffers van marteling en terdoodveroordeelden. Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is gedaan door Amnesty International, was ik de gelukkigste man op aarde. Ik hou van jullie allemaal", zijn de woorden van Moses. Write for Rights heeft wel degelijk effect.

Autoriteiten

Tijdens Write for Rights schrijven mensen naar autoriteiten van verschillende landen. Ze komen in actie voor mensen die gevangenzitten, omdat ze opkomen voor de rechten van anderen, die worden gemarteld omdat ze voor hun mening uitkomen of die worden bedreigd om wie ze zijn. Door al die brieven verandert hun leven: ze komen vrij, hun marteling stopt of ze krijgen bescherming. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om te veranderen. Want niemand wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of tiran. Dit keer wordt er massaal geschreven voor tien jongeren. Wie dat zijn en waarom ze ten onrechte vastzitten is te vinden op www.amnesty.nl/write-for-rights. Kom voor hen in actie en schrijf een brief. Pen, papier, koffie en thee is allemaal gratis, een bijdrage voor porto is welkom.

Meer berichten