Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is later meetellen.
Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is later meetellen. ((Foto: aangeleverd))

Leergeld West-Friesland: elk kind mee op schoolreis

REGIO - Als je iets de eerste keer niet goed doet en je moet het overdoen, dan betaal je leergeld. Kinderen groeien maar één keer op. Als dat niet goed gaat, kun je het niet overdoen. Je moet het leergeld betalen vóórdat het misgaat. Voor tien procent van de kinderen (dus twee of drie per klas!) is er niet genoeg geld voor schoolspullen, de ouderbijdrage, een fiets, sportkleding of contributie van een vereniging. Ze kunnen niet mee met schoolreisje, hebben geen laptop of tablet, doen niet aan sport en ze hebben geen fiets om naar en van school te rijden. Zij kunnen niet normaal meedoen met hun leeftijdgenoten. Leergeld West-Friesland vindt dat niet acceptabel. Want: Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is later meetellen.

De Leergeld-methode bestaat eruit dat wanneer een gezin een aanvraag bij de stichting doet voor een kind tussen de vier en achttien jaar, er een getrainde intermediair langs gaat. Deze bespreekt de financiële situatie en verwijst eventueel naar instanties die ook kunnen helpen. Als het gezin binnen de criteria valt, zorgt Leergeld ervoor dat het kind ondersteuning krijgt. Nooit met geld; de stichting heeft afspraken met bedrijven dat zij met korting spullen leveren. En veel verenigingen geven korting op de contributie. Dat gebeurt zonder dat de buitenwacht ervan weet. Het kind krijgt geen sticker 'Leergeld-kind' opgeplakt.

Wanneer ondersteuning?

Als norm geldt een gezinsinkomen van 120 procent of lager dan het bijstandsniveau (1535 euro bij alleenstaande ouder en 1758 euro voor een twee-oudergezin). Maar Leergeld kan ook helpen wanneer het besteedbaar inkomen, bijvoorbeeld door schuldenafwikkeling, te laag is. Ook een ZZP-er of werkende ouder met een laag inkomen kan binnen de norm vallen.

Stichting Leergeld wordt gesubsidieerd door gemeenten waar kinderen geholpen worden. Het streven is zeventig procent van wat Leergeld aan kinderen binnen een gemeente besteedt. Maar de stichting moet dus een deel zelf binnen halen. Gelukkig zijn er elk jaar bedrijven, kerken, clubs en particulieren die Leergeld weten te vinden voor een donatie. En omdat Leergeld uitsluitend met vrijwilligers werkt, komt al het geld ten goede aan het doel: zorgen dat er geen kinderen om financiële redenen langs de kant staan.

Leergeld West-Friesland is te bereiken via www.leergeldwestfriesland.nl. Telefoon: 0229-706800. E-mail: info@leergeldwestfriesland.nl. Per post: postbus 2067 1620 EB Hoorn. Ook is Leergeld West-Friesland te vinden op Facebook.

Meer berichten