Stichting Muziek Opmeer kreeg een cheque van 1.000 euro.
Stichting Muziek Opmeer kreeg een cheque van 1.000 euro. ((Foto: aangeleverd))

Werving Gemeenschapsveiling Opmeer gestart

REGIO - Mensen bij elkaar brengen en met elkaar in contact laten komen. Bij de start van De Gemeenschapsveilingen was dat een van de doelstellingen.

Projecten ondersteunen van verenigingen die dat niet uit eigen middelen kunnen bekostigen. Dat is één van de andere doelstellingen van De Gemeenschapsveiling. En bij een hoge opbrengst worden ook sociaal-culturele projecten met een gift beloond: Stichting Muziek Opmeer, die er muziekinstrumenten voor de lessen op de scholen mee aanschafte en naar Stichting De Wensboom, die dromen van mensen heeft gerealiseerd.

Met de opbrengst van De Gemeenschapsveiling van vorig jaar konden projecten van negen verenigingen of stichtingen worden gerealiseerd. Voor de verenigingen betekende dit, naast de financiële bijdrage in het projecten, ook het leveren van vrijwilligers die een taak vervullen in het draaiboek van De Gemeenschapsveiling. Het mes snijdt aan twee kanten: de organisatie kan beschikken over vrijwilligers vanuit de verenigingen en de verenigingen krijgen op deze manier een mooie bijdrage voor hun projecten. Een gouden formule, zo is gebleken.

Verenigingen of stichtingen uit Spanbroek en Opmeer kunnen zich aanmelden bij de organisatie met een project dat uit eigen middelen niet bekostigd kan worden. De wervingsbrief met de voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te downloaden via www.degemeenschapsveiling.nl. Aanmelden kan tot en met 1 mei. Projecten worden beoordeel op volgorde van binnenkomst bij het secretariaat. Bij overschrijding van het begrote budget geldt de regel: wie het eerst komt…

De Gemeenschapsveiling wil een veiling Voor en Door de Gemeenschap zijn. Schrijf in als deelnemer en ervaar wat dat betekent.

AHP

Meer berichten