Nancy Wagenveld, Yvon Somsen en Tanja Harlaar (beheerder WSP de Lindehof)
Nancy Wagenveld, Yvon Somsen en Tanja Harlaar (beheerder WSP de Lindehof) ((Foto: aangeleverd))

Wijksteunpunt Lindehof voor jong en oud

HOOGWOUD - Wijksteunpunt De Lindehof heeft een nieuwe huisstyle. Te zien aan het nieuwe logo, te lezen en te bekijken op de vernieuwde website www.wspdelindehof.nl. "Maar is vooral merkbaar wanneer mensen zomaar eens binnenstappen", zegt Tanja Harlaar, beheerder van het wijksteunpunt. "Bij tijd en wijle lopen hier kinderen, jongeren, volwassenen en ook ouderen rond. De Lindehof werd meestal, soms nu nog, geassocieerd met senioren, maar dat is sinds vorig jaar verleden tijd. Voor alle wijksteunpunten geldt: voor alle inwoners, van jong tot oud, met en zonder beperkingen."

In het 'beleidskader wijksteunpunten en dorpshuizen' van de gemeente Opmeer staat: een wijksteunpunt breed, is een sociaal en fysiek goed toegankelijke accommodatie, waarin organisaties op het gebied van zorg en welzijn, informatie en advies geven, hun diensten aanbieden, met elkaar samenwerken, gezamenlijk activiteiten organiseren en/of activiteiten op elkaar afstemmen. Het kan ook gaan om sport- en beweegactiviteiten en om allerlei activiteiten die te maken hebben met meedoen, zoals (cultuur)educatieve en/of ontspannende en recreatieve activiteiten. Het wijksteunpunt is het hart van de dorpskern, voor alle inwoners goed toegankelijk. Het is een instrument dat ingezet wordt om de leefbaarheid en de sociale cohesie in een dorpskern te behouden en te versterken en bestemd voor alle inwoners. "Deze verandering is in De Lindehof al gaande en ook merkbaar", vertelt Tanja, "maar heeft u het zelf ook al ervaren? Wij zijn er heel benieuwd naar. U begrijpt wel dat de nieuwe aanpak veel inspanning vraagt van het bestuur en de beheerder. Dat een en ander nog wel enige tijd zal vragen om de gestelde doelen te realiseren. Maar er is voor adviezen, ideeën, op- en aanmerkingen altijd een luisterend oor, dus.... kom binnen! De koffie en thee staat klaar."

G'wôon welkom

Onder deze term worden bezoekers van harte welkom geheten door Nancy en/of Yvonne. Twee professionals die met ingang van 3 juni de dagbesteding in het wijksteunpunt realiseren. "Ik hoor het de mensen al zeggen: dagopvang, dagbesteding? Die was toch weg? Ja, dat klopt, maar die is binnenkort weer terug! En vernieuwd! Met medewerking van de gemeente Opmeer en andere subsidieverleners is het bestuur van de Lindehof erin geslaagd de dagopvang, wij spreken liever van dagbesteding of dagactiviteiten-inloop, weer terug te krijgen in de Lindehof. Die is bedoeld voor iedereen die nu al dagbesteding heeft of daarin nog voor enige tijd in aanmerking komt. Maar ook voor eenieder met een beperking of die eenzaam is. Denk ook aan mantelzorgers die ook wel eens tijd voor zichzelf willen. Al geeft bijna niemand van die groep dat aan, we weten dat als je die zorgverlening wilt volhouden, je bij tijd en wijle echt aan jezelf moet denken!"

Aanmelden

Wie meer over de dagbesteding wil weten, stapt even binnen. Kom maandag, woensdag en vrijdag kijken en maak kennis met Nancy, Yvonne of Tanja. Zij geven antwoord op brandende vragen over de dagbesteding, ook is elke donderdagochtend iemand van het Wijkteam aanwezig om op vragen in te gaan. Men kan zich ook aanmelden voor een intakegesprek. "Of ga eens in gesprek als u denkt dat uw partner en/of familielid ervoor in aanmerking komt", meldt Tanja. "Of speelt een lichte handicap of eenzaamheid een rol in uw leven? Ook voor mensen die nog geen indicatie hebben, kunnen de professionele medewerkers van belang voor u zijn. En daar zijn mogelijkheden voor! Stap eens binnen in Wijksteun De Lindehof, Graaf Willemstraat 27 in Hoogwoud.

Meer berichten