Zijn speeltuintjes veilig in West-Friesland?
Zijn speeltuintjes veilig in West-Friesland? (Foto: Adobe Stock)

Onderzoek naar lood in bodem op speelplekken

REGIO – De provincie Noord-Holland laat onderzoek uitvoeren naar lood in de bodem op plekken waar kinderen tussen 0 en 6 jaar spelen. Deze onderzoeken vinden plaats in onder meer West-Friesland.

Uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect heeft op het leervermogen van jonge kinderen van jonge leeftijd. De kleintjes krijgen lood binnen als ze tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes inzitten. De provincie laat daarom onderzoek uitvoeren naar speelplekken waar mogelijk lood in de grond zit en die niet volledig bedekt zijn met (kunst)gras of tegels.
Door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden komt lood op verschillende plekken voor in de bodem. De provincie Noord-Holland en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) hebben op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken gebieden gemarkeerd waar mogelijk hogere loodgehalten aanwezig zijn. In deze gebieden zijn de speellocaties in kaart gebracht. Bij alle locaties is gekeken of spelende kinderen in contact komen met grond. De volledig bedekte speellocaties krijgen geen onderzoek. In West-Friesland worden 366 speelplekken onderzocht. De resultaten van het onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2019 vrijgegeven. Op basis daarvan komen de gemeenten met een aanpak om het lood te verwijderen.
Meer informatie en tips, zie www.rudnhn.nl en www.ggdhollandsnoorden.nl.

Meer berichten