Bijeenkomsten dorpsraden

  Nieuws

REGIO – Dorpsraad Spanbroek Opmeer houdt donderdag 19 april om 19.30 uur haar jaarlijkse informatiebijeenkomst in ’t Kerkhuys, Spanbroekerweg 37 in Spanbroek. Alle inwoners van Opmeer, Spanbroek, Wadway en Zandwerven zijn van hart welkom. Zij krijgen deze avond informatie over verschillende activiteiten binnen en buiten de kern Spanbroek-Opmeer en kunnen daar vragen over stellen. De dorpsraad, Wim van Hunnik van Raad en Daad, de Lionsclub en Rob Veerman van het Hoogheemraadschap geven een korte presentatie. De wijkagent is ook aanwezig.
De avond is circa 21.30 uur afgelopen.
Dorpsraad Hoogwoud verzorgt 19 april om 20.00 uur een openbare vergadering in Partycentrum Opstap, Herenweg 60 in Hoogwoud. Alle inwoners van het dorp zijn welkom om in gesprek te gaan over onder meer de kermis en wat Hoogwoud nog mist.
De dorpsraad zoekt versterking. Wie zich betrokken voelt bij het dorp, kan zich die avond aanmelden.

Meer berichten