De raadsleden van nieuwe gemeenteraad beëdigd - CDA vormt coalitie met DSV en VVD

  Nieuws
De nieuwe raadsleden en burgemeester Nijpels staan klaar voor de start. Charlotte Zeilstra-Spies (DSV) ontbreekt op de foto. (Foto: gemeente Opmeer)
De nieuwe raadsleden en burgemeester Nijpels staan klaar voor de start. Charlotte Zeilstra-Spies (DSV) ontbreekt op de foto. (Foto: gemeente Opmeer) (rodi.nl)

REGIO – Ruim de helft van de inwoners van de gemeente Opmeer brachten 21 maart jl. hun stem uit op één van de Opmeerse politieke partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezing. De stemmen zijn geteld en de raadszetels zijn verdeeld. Het CDA kwam als winnaar uit de bus en ging aan de slag met de formatie van een nieuwe coalitie.
Het CDA maakte afgelopen vrijdag werd bekend dat het CDA samen met de DSV en VVD de nieuwe coalitie gaan vormen in Opmeer. De partijen hebben elkaar op hoofdlijnen gevonden. De politieke partijen zijn van mening dat deze coalitie een prima combinatie is van nieuw élan en aanwezige bestuurlijke kwaliteiten. De combinatie kan rekenen op een meerderheid in de raad.

Drie wethouders

Het college van Burgemeester & Wethouders telt dan drie wethouders. Bram Beemster en Robert Tesselaar van het CDA en Alex Kalthoff van de DSV worden voorgedragen. De VVD maakt volwaardig deel uit van de coalitie, maar levert geen wethouder. In het college komt de verdeling van de portefeuilles aan de orde. Het is de bedoeling dat tijdens de ingelaste raadsvergadering op donderdag 19 april het nieuwe college geïnstalleerd wordt.
Coalitieakkoord

CDA, DSV en VVD gaan nu aan de slag om het coalitieakkoord verder in te vullen. Ook de andere partijen krijgen de gelegenheid om een mee te denken voor het nog op te stellen raadsprogramma. In het raadsprogramma staan de ambities voor de komende vier jaar vast.
Raadsleden beëdigd

De raadsleden van de nieuwe gemeenteraad van Opmeer werden een dag daarvoor beëdigd. Nadat iedereen de eed of belofte had afgelegd, nam de voorzitter van de raad, de burgemeester, het woord waarin hij iedereen feliciteerde.
De gemeenteraad van de gemeente Opmeer telt vijftien zetels. De raadsleden/zetels zijn voor het CDA: Bram Beemster, Nico Bosch, Robert Tesselaar en Laus Visser; Gemeentebelangen: Lida Berkhout-Konijn, Wim van Hunnik, Rene Pelt en Jos Stam; DSV: Mario Appelman, Arie Duin en Charlotte Zeilstra-Spies; VVD: Vincent Buis en Jacko Hoek; PvdA: Niko de Groot.
Als Bram Beemster en Robert Tesselaar op 19 april worden benoemd tot wethouder, dan worden er twee nieuwe raadsleden van het CDA beëdigd.
Afscheid raadsleden

Miranda Maas van Gemeentebelangen, Co Scholten van de VVD en Herman ter Veen van de PvdA namen op 27 maart afscheid van de raad. Zij werden hartelijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Meer berichten