'De gemeente houdt sessie voor werklieden Slothuys' - Start registreren buitenlandse werknemers op locatie

  Nieuws
In het Slothuys in Spanbroek worden Mateusz Brzozowski en Jakub Raczkowski ingeschreven in Basisregistratie Persoonsgegevens. (Foto: gemeente Opmeer)
In het Slothuys in Spanbroek worden Mateusz Brzozowski en Jakub Raczkowski ingeschreven in Basisregistratie Persoonsgegevens. (Foto: gemeente Opmeer) (rodi.nl)

OPMEER – Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt maken steeds meer bedrijven gebruik van buitenlandse medewerkers. Om inzicht te krijgen in het aantal buitenlandse werknemers en waar deze mensen zijn gehuisvest, gaat de gemeente Opmeer deze werkmigranten registeren in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van de gemeente. "Wij startten in het Slothuys in Spanbroek, waar veel mensen verblijven die tijdelijk in Nederland werken en wonen", laat een woordvoerder van de gemeente Opmeer.
Het registreren van buitenlandse werknemers vindt plaats op initiatief van de regio NHN. De registratie van buitenlandse werknemers in de BRP is een wettelijke verplichting. Daarnaast moet de registratie leiden tot het verkrijgen van meer inzicht in het aantal buitenlandse werknemers en de panden waarin zij zijn gehuisvest; verbetering van de huisvesting waarbij voldaan dient te worden aan de huisvestingsnormen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF-keurmerk); goede woon-en leefomstandigheden van de buitenlandse werknemers en verbetering van de rechtspositie van deze doelgroep en aanpak uitbuiting door huisjesmelkers en malafide werkgevers.

Wanneer registreren?

"Komt iemand langer dan vier maanden in Nederland wonen en werken, dan moet deze zich wettelijk als ingezetene laten inschrijven in de BRP bij de gemeente. Bij de inschrijving krijgt de werknemer een burgerservicenummer toegekend om een dienstverband te kunnen aangaan. Deze registratie is voor de werknemers die verblijven in het Slothuys in Spanbroek. We organiseren nog twee sessies voor deze werknemers. Dit kunnen we ook organiseren voor bedrijven die ook werken met buitenlandse werknemers. Deze week staat er meer informatie op www.opmeer.nl."

Meer berichten