Wethouder Eveline Tijmstra nam de Fietsvisie in ontvangst.
Wethouder Eveline Tijmstra nam de Fietsvisie in ontvangst. ((Foto: aangeleverd))

Wethouder neemt Fietsvisie 2040 in ontvangst

PURMEREND - Begin deze week hebben leden van de Fietsersbond afdeling Waterland de Fietsvisie 2040 overhandigd aan de Purmerendse wethouder Eveline Tijmstra.

In 1975 is de Fietsersbond ontstaan uit onvrede over het oprukkende autoverkeer. Bij de stedelijke ontwikkeling werd vooral aandacht besteed aan de plaats welke de auto voor zich opeiste. De fietser werd steeds meer in het nauw gedrongen en dreigde in veel gevallen zelfs totaal vergeten te worden. Deze trend is door onder andere de Fietsersbond omgebogen en de fiets heeft zijn rechtmatige plaats weer teruggekregen.

Tot nu toe was het doel de fiets promoten en zorgen dat fietsvoorzieningen op orde komen. "In onze fietsvisie 2040 is dit niet meer uitsluitend onze doelstelling maar zien we de fiets bij uitstek het middel om ons land leefbaar en gezond te houden", meldt voorzitter John Rikveld.

Welke ontwikkelingen zien we? Er komen steeds meer verschillende fietstypen in gebruik. Het gebruik van de fiets is uitstekend middel om de doelstellingen voor CO2 reductie te halen. Ouderen blijven steeds actiever maar zijn helaas oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers. Naast wonen en werken staat een gezonde levensstijl steeds vaker op de politieke agenda.

Wat zijn onze ambities? Bij vormgeving van het mobiliteitsbeleid gaan we uit van het STOP principe dat wil zegge Stappen- Trappen- OV- Personenwagen. Dit is de volgorde waarin het beleid vormgegeven dient te worden in 2040. Fietsgeluk: alle fietsers voelen zich prettig op de fiets omdat ze veilig, snel en comfortabel kunnen fietsen.Er komen verschillende fietsroutenetwerken: een rustig voor de kwetsbaarste groepen (schoolgaande kinderen en ouderen) een hoofdnetwerk voor snelle verbindingen binnen en naar buiten de stad. Verdere stimulering van het gebruik van de fiets, want tegen relatief lage kosten staan maatschappelijke baten op gebied van gezondheid en milieu.

Hoe komen we in 2040? Er zijn vier thema's: Ruimte en leefbaarheid: stedelijke ontwikkeling en herstructurering volgens het STOP principe.

Mobiliteit

In 2040 neemt de fiets in alle Nederlandse gemeenten meer dan 50% van alle verplaatsingen binnen de bebouwde kom voor zijn rekening.

Gezondheid en veiligheid

In 2040 haalt 75% van de Nederlanders de dagelijkse bewegingsnorm door o.a. vaker te gaan fietsen.

Drastische verlaging van het aantal fietsongevallen.

Fietsplezier

Elk achtjarig kind heeft genoeg fietservaring opgedaan om zelfstandig en veilig te kunnen fietsen.

Alle ouderen kunnen blijven fietsen

Fietsdiefstal is radicaal teruggebracht door het gebruik maken van technische hulpmiddelen in en op de fiets.

Ontvang dé nieuwsbrief van Rodi Purmerend


Wekelijks op de hoogte van Purmerend nieuws, leuke evenementen en diverse winacties.
Maak kans op een rondvlucht of een weekend weg

* verplicht veld

Meer berichten