(Foto: aangeleverd)

Appèl aan inwoners om mee te denken over stationsgebied en Waterlandlaan

PURMEREND - De gemeente roept inwoners op om hun ideeën te delen over de kansen in het stationsgebied en langs de Waterlandlaan. Dit is momenteel een kantorengebied dat deels verouderd is, waar voorzieningen als de bibliotheek, bioscoop, het stadsarchief en een supermarkt liggen.

Deel uw ideeën over de kansen en ontwikkelingen

Architectenbureau Venhoeven CS maakt in opdracht van de gemeente en in samenspraak met de provincie en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een visie voor het gebied. De gemeente nodigt iedereen uit om op dinsdag 28 mei hierover in gesprek te gaan in de Bibliotheek Waterland.

De gemeente heeft de ambitie om rond het stationsgebied en langs de Waterlandlaan een groot aantal woningen toe te voegen. Daarnaast leent het gebied, gezien de ligging bij de binnenstad en nabij het treinstation zich heel goed voor een combinatie van wonen met werken. De visie biedt straks handvatten om het hele gebied aantrekkelijker te maken.

Binnen de MRA is het stationsgebied van Purmerend benoemd tot een van de zeven sleutelgebieden, die ruimte bieden voor woningbouw en versterking van leefbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Behalve het toevoegen van woningen wordt ook goed gekeken naar zaken als verkeer en de inrichting van de openbare ruimte.

De afgelopen maanden heeft Venhoeven CS met allerlei partijen gesproken over het gebied.

Wandelingen door wijk

Er zijn onder meer wandelingen door de wijk georganiseerd met bewoners en er is gesproken met ondernemers. Zo heeft het bureau in kaart gebracht wat er speelt in het gebied. Op basis daarvan is een eerste opzet gemaakt voor de kansen in het gebied.

Eerste opzet

Op dinsdag 28 mei is deze eerste opzet te bekijken en kan iedereen daarop reageren tijdens een inloopbijeenkomst in de bibliotheek. Geïnteresseerden kunnen hiervoor binnenlopen tussen 16.00 en 20.00 uur in de koffiecorner op de begane grond van de bibliotheek.

De reacties die gegeven worden op 28 mei kunnen worden meegenomen in de uiteindelijke visie. De planning is dat deze eind derde kwartaal 2019 ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. In afwachting daarvan liggen de ontwikkelingen in het gebied niet stil. Zo wordt op de Waterlandlaan 42-48 al enige maanden gebouwd: leegstaande kantoren krijgen een nieuwe bestemming als appartementen en er komt een extra verdieping op het pand.

De visie op het stationsgebied is bedoeld om straks meer eenheid aan te brengen in toekomstige ontwikkelingen en zo het hele gebied te versterken.

Welkom in bibliotheek

Belangstellenden kunnen aanstaande dinsdag tussen 16.00 en 20.00 uur inlopen in de Bibliotheek Waterland aan de Waterlandlaan 40. De bijeenkomst vindt plaats op de begane grond van de leeszaal, direct links.


Ontvang dé nieuwsbrief van Rodi Purmerend


Wekelijks op de hoogte van Purmerend nieuws, leuke evenementen en diverse winacties.
Maak kans op een rondvlucht of een weekend weg

* verplicht veld

Meer berichten
 

Fotoseries