Elly van de Waerdt, Brigitte Hinke en Corrie Debets geven les aan de dinsdagavondgroep.
Elly van de Waerdt, Brigitte Hinke en Corrie Debets geven les aan de dinsdagavondgroep. ((Foto: aangeleverd))

Avondschool de Sprankel springlevend

PURMEREND - Begin 2014 was Avondschool de Sprankel op sterven na dood. Vanwege opgelegde bezuinigingen hing het voortbestaan van de school, die onderwijs biedt aan mensen met een geestelijke beperking, aan een zijden draad. De gemeente droeg de school over aan Odion en dat was het!

Nu, vijf jaar later blijkt de Sprankel, mede dankzij veel steun van donateurs en een kleine subsidie van de gemeente, met succes te zijn gereanimeerd. Sterker nog, er is momenteel een (kleine) wachtlijst.

We praten erover met Chruf van Kempen. Hij en Miriam Koopman werden vijf jaar geleden als topdocenten aangenomen, met als doel om te zorgen voor het inwerken en de begeleiding bij het opstarten van twee avonden. "Het is eigenlijk een klein wonder dat we bestaan. En een groter wonder als je ziet hoe groot het succes nu is", aldus Van Kempen, die met Miriam Koopman en penningmeester Harry Heymans het bestuur vormt.

De doorstart van de Sprankel destijds kreeg een enorme boost dankzij het aanbod van Wim Mensinga, directeur van de Martin Luther Kingschool. Mensinga bood direct aan om ons vanaf het nieuwe schooljaar 2014-2015 onderdak te bieden. Dat betekende dat er op dinsdag- en donderdagavond gebruik kon worden gemaakt van de school. Het goede nieuws betekende dat er gas gegeven kon worden. En doordat alle deelnemers graag wilden meedoen, was de wachtlijst toentertijd in no time geslonken.

30 deelnemers

Thans volgen 30 deelnemers over twee avonden de avondschool. Allemaal mensen tussen de 18 en 73 met een geestelijke beperking. Zij gedijen opperbest in de structuur van een schoolse omgeving. Van Kempen: "Primair doel is om hen sociale vaardigheden en alles wat er omheen zit, mee te geven. Dat doet iedereen op een andere manier. Kan zijn dat ze met een puzzel aan de slag gaan, de ander is weer bezig met rekenen en weer een ander met het verkeer. Het is fantastisch om mee te maken hoe deze mensen zich ondanks hun verstandelijke beperking ontwikkelen."

Chruf van Kempen en Miriam Koopmans prijzen zich gelukkig met de inbreng van de de docenten Elly van de Waerdt, Brigitte Hinke en Corrie Debets. "Wij kunnen het met z'n allen bedenken, maar deze mensen zorgen ervoor dat de deelnemers enthousiast zijn en blijven. Elly, Brigitte en Corrie doen de dinsdagavond en Miriam en ik de donderdagavond."

Elke avond gaat traditiegetrouw van start met het drinken van een kopje koffie of thee. "Tijdens die gelegenheid wordt er ingespeeld op de vragen die men nu eenmaal heeft. Dat kan van alles zijn."

Van Kempen omarmt het contact met het thuisfront. "Juist het contact met het thuisfront is belangrijk en dat

Zie verder pagina 9


Meer berichten