Integer

Opeens stond het in de krant. Geen vette 'chocoladeletters', geen prominente plek, nee gewoon in een hoekje van de krant die bovendien door niet heel veel mensen wordt gezien. Eigenlijk dus een berichtje dat door slechts een enkeling zal zijn opgemerkt. En dat is eigenlijk jammer en enigszins verontrustend. Wat stond er in de krant?

'Zeven ambtenaren in 2018 bestraft na meldingen integriteitsschending'. Lees ik het goed? Droom ik of is het echt zo? Ik las het bericht, las het nog een keer en voor de zekerheid nam ik het ook nog eens een 3e keer tot me. Het stond er echt!! Integriteitsschending. Is dat erg en zo ja, hoe erg is het?

Lastig om de ernst ervan in te schatten. Het krantenberichtje geeft geen namen of rugnummers. Evenmin geeft het informatie over de ernst van de schending. Dat stelt mij niet erg gerust. Integendeel! Ik zou graag zien dat nu er in het 'Jaarverslag Integriteit' van de gemeente melding wordt gemaakt van schending van de regels, dat dan ook wordt gemeld waaruit die schendingen bestaan. Een greep in de kas, privacy van burgers geschonden, een collega misbruikt? Het kan van alles zijn. Evenmin geeft het Jaarverslag inzicht in de beoordelingscriteria, laat staan in de samenstelling van de beoordelaars. Wie zijn het die de integriteitsregels toetsen? Wie bepalen of er sprake is van schending?

Er zijn disciplinaire maatregelen opgelegd. Procesmaatregelen zijn getroffen, een ambtenaar is overgeplaatst en weer een ander is naar elders vertrokken. Fijn dat er zo adequaat wordt ingegrepen. Maar wie zijn toch die mensen die bepalen wat goed en slecht is? Is de samenstelling van de Integriteitscommissie van de gemeente voldoende objectief en kundig om te oordelen? Bestaat die Commissie uit ambtenaren die moeten oordelen over het gedrag van hun collegae? Zijn het dan toch de 'slagers die hun eigen vlees keuren'? Het zou mij niet verbazen en stelt allerminst gerust. Iets meer openheid , of zo u wilt transparantie zal bijdragen aan het vertrouwen in de overheid.

Z Lijner

Meer berichten