Eenrichtingsverkeer aan laars gelapt - Veiligheid en leefbaarheid Van IJsendijkstraat in het geding

  Nieuws
De bewuste situatie. Het verbod geldt maar voor enkele tientallen meters, daarna is de straat weer in beide richtingen te berijden. (Foto: John Bontje)
De bewuste situatie. Het verbod geldt maar voor enkele tientallen meters, daarna is de straat weer in beide richtingen te berijden. (Foto: John Bontje) (rodi.nl)

PURMEREND - Het CDA en de Stadspartij hebben vragen gesteld over de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Van IJsendijkstraat. Aanleiding hiervoor waren de signalen van een groep bewoners, die aangaven dat het eenrichtingsverkeer massaal genegeerd wordt.
Het gevolg is van dit groeiende probleem is dat het tot gevaarlijke verkeerssituaties leidt. Bovendien tast het de leefbaarheid aan van de omgeving aan. Vele klachten in de richting van de gemeente hebben volgens de bewonersgroep niet geleid tot verbetering en afdoende maatregelen.


Afvalstation

Door de laatste herinrichting van de Van IJsendijkstraat waarbij het eenrichtingsverkeer is ingevoerd, is de leefbaarheid in de straat een stuk verbeterd. Toch geven bewoners nu aan dat de laatste twee jaar de leefbaarheid weer aanzienlijk achteruitgaat. De voornaamste reden is dat automobilisten het inrijverbod vanaf de kant van De Beuk massaal negeren. Dat heeft volgens insiders ook te maken met de ligging van de gemeentelijke milieustraat, die aan het einde van de straat is gevestigd. “Veel automobilisten menen na een bezoek aan het depot de makkelijkste weg terug te nemen”, aldus onze bron.


Controles

Bewoners geven aan dat de politie en handhavers van de gemeente gemiddeld eens in de week in de straat staan voor handhaving, dat er veel bekeuringen geschreven worden en dat deze controles de hoogste frequentie hebben van Purmerend. Ondank deze inzet vermindert het aantal auto’s dat het inrijverbod negeert niet.


Vragen

De partijen, inmiddels aangevuld met AOV, willen hebben hierover de volgende vragen gesteld aan het college:
1    Is het mogelijk om bij de sluis (het gedeelde eenrichtingsverkeer) aan de Van IJsendijkstraat een flitspaal te plaatsen om oneigenlijk gebruik door autoverkeer tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
2)   Als dit geen gemeentelijke taak is, bent u dan bereid om in gesprek te gaan met de instantie die hier wel over gaat?
3)   Op dit moment worden de plannen uitgewerkt voor de herinrichting van het gedeelte van de straat tussen het Achterom en de Cantekoogweg waarbij de sluis (het gedeelde eenrichtingsverkeer) verlengd gaat worden. Op welke wijze worden de bewoners van de Van IJsendijkstraat hierbij betrokken?

Meer berichten